Domes sēde
30.09.2021. 10:00
Beverīnas iela 3
Skriešanas seriāla “Optimists” Rudens – 2021 V kārta
30.09.2021. 14:30 - 18:30
Valkā, mežā pie brīvdabas estrādes
Literatūras izstāde “Detektīvs latviešu gaumē”: latviešu autoru darbi
01.10.2021 - 30.10.2021
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Mildas Bīrītes gleznu izstāde
01.10.2021 - 29.10.2021
Vijciema tautas nams
Foto akcija “Rudens Vijciema pusē”
01.10.2021 - 31.10.2021
Vijciema pag.
Ceļojošās izstāde "Johana Kristofa Broces (1742-1823) devums Latvijas novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija LU Akadēmiskajā bibliotēkā"
01.10.2021 - 01.11.2021
Valkas pagasta Saieta nams “Lugažu muiža”
Grāmatu izstāde “Visspokainākie stāsti”.
01.10.2021 - 30.10.2021
Valkas novada Centrālā bibliotēka (Bērnu literatūras nodaļā)
Izstāde “Harmonijā ar sevi”: literatūra prāta un apkārtējās vides sakārtošanai
01.10.2021 - 30.10.2021
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Ceļojošās izstādes "Johana Kristofa Broces (1742-1823) devums Latvijas novadpētniecībā: Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija LU Akadēmiskajā bibliotēkā" atklāšana
01.10.2021. 17:00
Valkas pagasta Saieta nams “Lugažu muiža”
Muzikāla vakarēšana “Rudens valsis”
01.10.2021. 17:00
Vijciema tautas nams
Latviešu spēlfilma “Bedre”
01.10.2021. 19:00
Kārķu tautas nams
Svecīšu vakars Stoķu, Meža, Cimzes kapsētās
02.10.2021. 00:00
Stoķu, Meža un Cimzes kapi
Rudens tirdziņš
02.10.2021. 09:00 - 13:00
Valgas - Valkas Dvīņu pilsētas centrs
Valkas BJSS vs Balvi/Rugāji
02.10.2021. 12:00
Valkas JC ģimnāzijas sporta halle
Gulbenes Buki vs VEF BA Valkā
03.10.2021. 12:00
Gulbene