Vingrošana senioriem
21.05.2019. 09:00 - 10:00
Semināra iela 23
Vieglatlētika 1.-3.kl. un 4.-5.kl.grupai
21.05.2019. 10:00
Valkas pilsētas stadions
Jogas nodarbības Ērģemē
21.05.2019. 18:00 - 19:20
Ērģemes bērnudārza zālē
Vingrošana senioriem
23.05.2019. 09:00 - 10:00
Semināra iela 23
Skriešanas seriāls "Optimists 2019" 5. kārta
23.05.2019. 14:30
Mežā pie Valkas brīvdabas estrādes
Vingrošanas nodarbības "Iekustini sevi pavasarī"
23.05.2019. 18:30
Mierkalna tautas nams
Mūzikas skolas izlaidums
24.05.2019. 17:00
Valkas J.Cimzes mūzikas skola
Izlaidums PII "Pumpuriņā"
24.05.2019. 17:00
Valkas PII "Pumpuriņš"
Baznīcu nakts
24.05.2019. 18:00 - 21:00
Valkas Lugažu ev. lut. baznīcā
“Bērnu rīts”: tikšanās ar rotaļpūcīti Ucipuci un tās autori Zani Zustu
25.05.2019. 11:00 - 12:00
Valkas novada Centrālā bibliotēka (Bērnu literatūras nodaļa)
Tikšanās ar rakstnieci Zani Zustu
25.05.2019. 13:00
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Studijas "Joy" pavasara koncerts "Saule sirdī"
25.05.2019. 17:00
Valgas kultūras namā
Valkas J.Cimzes ģimnāzijas projektu dienas: darba grupa “Kam tā miga tiks?”
27.05.2019 - 29.05.2019
Valkas novada Centrālā bibliotēka (Bērnu literatūras nodaļa)
Jauno grāmatu dienas. (Grāmatu izsniegšana 31. maijā.)
27.05.2019 - 30.05.2019
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem
27.05.2019. 18:15
Beverīnas iela 3