13.11.2014
Aicina iepazīt Norvēģijas pieredzi

Visa gada garumā Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komiteja piedalās projekta Nr.2012.EEZ/PP/1/MEC/074/038 „Brīvprātīgais sociālais darbs kā pamats labākai dzīves kvalitātei” īstenošanā. Viens no projekta partneriem ir Norvēģijas Sarkanais Krusts. Plānota Norvēģijas kolēģu pieredzes iepazīšana, ieviešot jaunus risinājumus un pakalpojumus, kas nodrošina cilvēku iesaisti brīvprātīgajā darbā. Sadarbības partneri ir solījuši iepazīstināt ar savā darbā izmantotajām metodēm, efektīviem dažādu jautājumu risinājumiem, prezentēt tādu pasākumu labas prakses piemērus, kas palīdz sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām.

 

Projekta partneru pārstāvji Elin Antonsen, Norvēģijas Sarkanā Krusta Ostfoldas komitejas darbiniece, un Svein Arne Hansen, Norvēģijas Sarkanā Krusta Ostfoldas komitejas Haldena nodaļas brīvprātīgais, viesosies Valkā 26.novembrī. Tikšanās ar Norvēģijas Sarkanā Krusta pārstāvjiem 26.novembrī:

  • plkst. 10.00 – Latvijas Sarkanā Krusta Valkas komitejas telpās Semināra ielā 23, aicināti projekta aktivitāšu dalībnieki, brīvprātīgie, pašvaldības institūciju pārstāvji, visi interesenti.
  • plkst. 16.00 – Bērnu un jauniešu centra “Mice” telpās Semināra ielā 27, aicināti jaunieši, brīvprātīgā darba veicēji, un citi interesenti.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. www.redcross.lv / www.eagrants.org / www.norwaygrants.org   Visi laipni aicināti!  


                 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.