19.04.2012
Akcija – svētki „Kad Valkā ienāk ceriņi”

Piektdien, 25.maijā Valkas pilsētā noslēgsies akcija – svētki „Kad Valkā ienāk ceriņi.” Šo projektu realizē Valkas novada dome un Valkas pilsētas kultūras nams, sadarbojoties ar profesionāliem māksliniekiem un fotogrāfiem, Valkas Mākslas skolu, pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļu, floristi Rudīti Gromuli, Valkas novada Centrālo bibliotēku, Tautas lietišķās mākslas studijas (TLMS) „Saulīte” dalībniecēm un izklaidējoši muzikālo apvienību „ŽERĀRI”. Akcijas ietvaros paredzēts savākt naudas ziedojumus Lugažu skvēra ceriņu stādījumu izveidei (pēc izstrādāta projekta). Akcijas norises projektā plānotās izstādes: Valkas kultūras namā – TLMS „Saulīte” darbu izstāde (tekstīlijas – ceriņu ziedu toņi Ziemeļvidzemes šatieru segās, lielajos lakatos, audumos), Ulda Čamana personālizstāde „Tukšuma savādnieks” (gleznas, kolāžas, 21.gs.modernā glezniecība), Valkas floristu darbu izstāde, Valkas Mākslas skolas studijas darbu izstāde „Zīda batikojumi – ceriņi”, foto izstāde „Valkas ceriņi”; Valkas novada Centrālajā bibliotēkā – izstāde „Ceriņi dzejā, prozā un izziņu grāmatās”. Ceturtdien, 24.maijā plkst.19.00 Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē viesosies Jērcēnu dzejas teātris ar literāri muzikālu uzvedumu „Kamēr vien tauriņi lūdz…”. Režisore – Ginta Gailīte. Ieeja – par ziedojumiem. 25.maijā plkst.19.00 Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē jautru un muzikālu dzirksti akcijas – svētku noslēgumā sniegs muzikāli izklaidējošās apvienības Žerāri” (Valmieras drāmas teātra aktieri) koncerts. Ieeja Ls 1,- un Ls 2, - Sestdien, 26.maijā,  atkarībā no laika apstākļiem, ziedotāji varēs iestādīt savus ceriņu krūmus Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājas Inese Vehi pārraudzībā. Svētki ir domāti mums, un tos radīt mēs varam tikai visi kopā! Tāpēc aicinām un lūdzam visus valcēniešus, arī tos, kuri šobrīd ir kaut kur plašajā pasaulē, piedalīties akcijas – svētku projektā „Kad Valkā ienāk ceriņi” ar ziedojumiem ceriņu stādu iegādei un valcēniešu personīgo mīļlietiņu (ar ceriņu simboliku) izstādes izveidošanai. Pēc izstādes personīgās lietas varēs saņemt atpakaļ. Īpaši uzrunājam Valkas pilsētas iestāžu un uzņēmumu vadītājus un darbiniekus, lūdzot atbalstīt ar ziedojumiem un pēc tam arī iestādot pašiem savu ceriņa krūma stādu, jo šī ir bijusi sena valcēniešu tradīcija – katram savs iestādīts koks vai krāšņumkrūms. Ziedot ceriņu stādu iegādei līdz 26.maijam var ziedojumu kastē Valkas pilsētas kultūras namā vai ieskaitot Valkas novada domes ziedojumu kontā AS „SEB Banka”, konts LV15UNLA0050014343001, ar norādi „Ceriņu stādu iegādei”. Aicinām visus valcēniešus šai dienā Valku izveidot par Ziemeļvidzemes pierobežas ceriņu ziedu galvaspilsētu!

 

Papildus informācija Pasākuma idejas autors Aivars Ikšelis, 64722360

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.