07.06.2012
Meistarklase Valkas novada amatierteātru režisoriem un dalībniekiem

Sestdien, 30.jūnijā plkst.11.00 Valkas pilsētas kultūras namā (Emīla Dārziņa ielā 8, Valkā) notiks Valkas novada amatierteātru režisoru un dalībnieku vienas dienas meistarklase, ko vadīs Latvijas Kultūras akadēmijas mākslas maģistre, režisore Astra Kacena. Meistarklasē piedāvās brīvu atmosfēru, gaisā virmos patīkamas emocijas, kas ļaus priecāties no sirds. Tas ir improvizācijas teātra noslēpums.

 

Improvizācijas teātra meistarklases nodarbībā tiks attīstīta spontanitāte, kreativitāte, empātijas spējas, dalībnieki apgūst prasmi uzstāties auditorijas priekšā, pārliecinoši prezentēt idejas, tiks izmantoti komandas saliedēšanas vingrinājumi, kas palīdz atrast risinājumu arī saspringtās situācijās, attīstīta spēju klausīties citos, kopīgi attīstīt idejas un ne tikai.... Bet pats svarīgākais, ka meistarklase noritēs nepiespiestā gaisotnē, palīdzot atbrīvoties un ļauties labam garastāvoklim. Valkas novada amatierteātru režisori un dalībnieki aicināti pieteikties šai meistarklasei pie Valkas pilsētas teātra režisora Aivara Ikšeļa līdz 27.jūnijam pa tālruni 64722360 vai rakstot uz e – pastu teatris[uz]valka[punkts]lv

 

Meistarklase notiks projekta „Robežgaisma” („Border light”, ELRI – 135) ietvaros, ko laikā no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2013.gada 30.septembrim realizē Valkas novada dome. Projekts ir saņēmis atbalstu atklātā projektu konkursa Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.– 2013.gadam 3.prioritātē – Sadarbības veicināšana „cilvēks cilvēkam” 3.2.aktivitātei „Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālā un veselības jomā”.

 

Viena no būtiskām projekta aktivitātēm ir vērsta uz Valkas novada amatierteātru režisoru un dalībnieku meistarības pilnveidošanu. Tās tēma ir „Katrs pats par sevi un tomēr kopā”. Lai gan mums nav iepriekš sagatavota scenārija, mums ir skatītāji. Mēs iedvesmojamies no skatītāju izteiktajiem ieteikumiem un turpat skatītāju acu priekšā sākam spēlēt ainas,  kur visi notikumi, tēli un emocijas dzimst spontāni, veidojas vēl neuzrakstīti stāsti un piedzīvojumi, ik sekundi mēs atrodamies neprognozējamā situācijā, bet visi kopā mēs šīs sekundes pārvēršam aizraujošā piedzīvojumā, mēs nonākam vietās, kurās neesam bijuši,  izdzīvojam nesatiktu vai varbūt nemaz neeksistējošu cilvēku dzīves. Tā ir vienreizēja izrāde, atkārtojumu nav. Bet paliek daudz pozitīvu emociju.

 

Neliels ieskats improvizācijas teātra vēsturē:

Improvizācijas teātris nav nekas jauns. Pat tad, kad cilvēki vēl nebija izgudrojuši rakstību, tika veidoti teatrāli priekšnesumi, bet par improvizācijas teātra priekšteci mēdz uzskatīt „Comedia dell' Arte", kas aizsākās 16.gs.Itālijā, tad izplatījās visā Eiropā un „dzīvoja” aptuveni 200 gadus, lai gan arī mūsdienās ir iespējams redzēt šajā manierē veidotus priekšnesumus. Pēc tam gandrīz vienlaicīgi ideju par improvizācijas teātri „atdzīvināja” Viola Spolina un Kīts Džonstons. Viņi pētīja cilvēku spontanitātes spējas, radīja vingrinājumus un tehnikas, kas uzstādot improvizētājam dažādus nosacījumus, palīdz spontāni radīt un izpausties. Latvijā vispirms iepazina K.Džonstona metodiku. Viņš uzskatīja, ka teātris ir kļuvis pārlieku pretenciozs, ka „parastie” cilvēki to vairs nevēlas apmeklēt, jo tas nespēj aizraut utt. Tāpēc Džonstons apvienoja teātra un improvizācijas elementus, radot aizraujošu un izklaidējošu veidu, kā rādīt teātri. Spēlētāji izspēlē dažādas ainas ar dažādiem notikumiem, kas parasti ir jautrs, aizraujošs un emociju pilns priekšnesums.

 

Projekta „Robežgaisma” kopējās attiecināmās izmaksas ir 161602 EUR, t.sk. Valkas novada domes – 100352 EUR, Gatčinas pašvaldības – 61250 EUR. ES līdzfinansējums 90 % vai 145451,80 EUR, tai skaitā 90316,80 EUR – Valkas novada domei un 55125 EUR Gatčinas pašvaldībai. Pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no kopējām projekta izmaksām.

 

Papildus informācija

Projekta koordinators Aivars Ikšelis, 64722360

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.