19.10.2012
Aktivitātes projektā „Robežgaisma”

http://www.estlatrus.eu/ http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm     Laikā no 11.līdz 16.oktobrim Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta „Robežgaisma” („Border light”, projekta Nr.ELRI – 135) ietvaros Gatčinā (Krievija) notika VIII Starptautiskais amatierteātru festivāls „Avangards un tradīcijas”, kurā ar Andreja Zinčuka lugas iestudējumu „Mērkaķīte” piedalījās Valkas pilsētas teātris.

 

„Sabiedrībā ir iesakņojies uzskats, ka labuma guvēji no ES projektiem pārsvarā ir pašvaldības darbinieki, nevis sabiedrība. Projekts „Robežgaisma” ir izteikti tendēts uz cilvēkiem, kuriem ir svarīgi kultūras procesi un mākslas izglītības pilnveide novadā. Tāpēc viena no projekta aktivitātēm bija 14 Valkas novada kultūras un mākslas darbinieku vizīte Ļeņingradas apgabala lielākajā pilsētā Gatčinā jeb realitātē – jau Sanktpēterburgas priekšpilsētā. VIII Starptautiskā teātru festivāla programmu veidoja 14 izrādes no Krievijas, Latvijas, Horvātijas, Igaunijas, Čehijas un Rumānijas. Valcēnieši izrādīja savu skatuves versiju A.Zinčuka lugai „Mērkaķīte”, ko noskatījās arī pats autors. Par iestudējuma skatuvisko variantu valcēnieši izpelnījās paša autora izbrīnu un sajūsmu. Visus festivāla darbus vērtēja Krievijas teātra mākslas akadēmijas profesors Maihails Čumačenko, mākslas zinātņu doktors, teātra kritiķis Genādijs Djomins,  Krievijas AITA centra ģenerālsekretāre, režisore Alla Zorina, kino un teātra aktieris, Igaunijas radio teātra galvenais režisors un Igaunijas režisoru savienības priekšsēdētājs Tomas Lihmuste, kā arī Mērija Pears – pasaules AITA  prezidente no Īrijas. Izrāžu analīze, režisoru apaļais galds – diskusijas, strīdi, draudzība un izpratne veidoja šī festivāla gaisotni. Par savu iestudējumu valcēnieši saņēma galveno godalgu par labāko mūsdienu krievu dramaturģijas interpretāciju un 21.gadsimta teātra valodas veidošanu un izkopšanu. Bez piedalīšanās festivālā, 11.oktobrī bija jāpiedalās arī Televīzijas sabiedrības OREOL tiešraides pārraidē, kurā stundas garumā bija jāatbild uz skatītāju jautājumiem. To loks bija no patiesas intereses par teātra mākslu šodien līdz jūtīgiem politiskiem momentiem, kas skar Krievijas un Latvijas politisko attiecību sfēru. Taču pats galvenais, ka šo pārraidi noskatījās vairāki simti tūkstoši skatītāju, kuri pirmo reizi dzīve uzzināja, ka pasaulē ir tāda pilsēta Valka un par šīs pilsētas vēsturiskiem sadarbības momentiem ar Gatčinu. Valkas pilsētas teātra iestudējuma „Mēŗkaķīte” video ierakstu interneta vidē izvietojusi Sanktpēterburgas dramaturģijas ģilde, bet Televīzijas sabiedrības OREOL  tiešraides ieraksts izvietots šīs televīzijas mājas lapā,” savos iespaidos un sajūtās par pieredzēto Gatčinā dalās projekta koordinators Aivars Ikšelis.

 

Viena no projekta aktivitātēm ir pieredzes apmaiņas vizītes Valkas un Gatčinas mākslas skolu pedagogiem un audzēkņiem. Tāpēc uz Gatčinu devās arī Valkas mākslas skolas direktore Maruta Stabulniece un pedagogi Daiga Soloveiko, Līva Dorša, Gunda Sīmane, Andrejs Rācenis un Skaidrīte Bondare. „Mūsu pedagogi guva ļoti jaukus un vērtīgus iespaidus, mūs iepazīstināja ar Gatčinas mākslas skolas mākslas izglītības mācību metodiku un audzēkņu sasniegumiem. Tika demonstrēti arī pedagogu radošo darbu rezultāti – rudens tērpu kolekcijas un meistarklase akvareļglezniecībā. Apskatījām Gatčinas rajona kultūrvēstures un arhitektūras pieminekļus, guvām ļoti plašu izzinošu Krievijas vēstures apskatu, kā arī emocionālas un sirsnīgas  izjūtas,” tā par pieredzes apmaiņas vizīti stāsta M.Stabulniece.

 

Valkas novada priekšsēdētāju Kārli Albergu, projekta vadītāju Guntu Smani, koordinatoru A.Ikšeli, mākslas skolas direktori M.Stabulnieci un direktores vietnieci D.Soloveiko oficiālā vizītē uzņēma pašvaldības priekšsēdētājs Andrejs Iļjins un priekšsēdētāja vietnieki Jevgēnijs Veselovskis un Aleksandrs Suprenoks, kuri sniedza informāciju par Gatčinas pilsētu. Tā ir pilsēta ar vairāk kā 90 tūkstošiem iedzīvotāju, attīstītu rūpniecību un bagātu kultūrvēsturisko mantojumu. Vienlaicīgi Gatčinā notika projekta vadības grupas un darba grupas sanāksmes.

 

Projekta „Robežgaisma” ietvaros jūlijā tika uzstādītas jaunas gaismas un skaņas aparatūras iekārtas Valkas pilsētas kultūras nama lielajā zālē un teātra kamerzālē. Aparatūras piegādi un uzstādīšanu veica SIA „DIOGENS audio” par līgumcenu 21206 LVL.

 

Nākošā gada jūlijā ar projekta „Robežgaisma” līdzfinansējumu Valkā tiks organizēts 10.Starptautiskais teātru festivāls „Tālvils” un Valkā viesosies Gatčinas mākslas skolas pedagogi, bet jūnijā Valkas mākslas skolas 5 audzēkņi un 2 pedagogi dosies pieredzes apmaiņas vizītē uz Gatčinu.

 

Papildus informācija

Projekta „Robežgaisma” vadītāja Gunta Smane, 26463408

Valkas pilsētas teātra izrāde – Andrejs Zinčuks „Mērkaķīte”
Valcēnieši Gatčinā
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.