Tikšanās ar rakstnieci Marinu Kosteņecku
05.03.2020. 13:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Valkas pilsētas teātra izrāde N. Gogolis “Veclaiku muižnieki”
06.03.2020. 17:00
Valkas pilsētas kultūras nama kamerzālē
Koncerts "Jūtos mīlēta!"
07.03.2020. 18:00
Vijciema tautas nams
SDK “Lustiņdancis” 5 gadu jubilejas koncerts
07.03.2020. 19:00
Kārķu tautas nams
Balle ar grupu “Vilx”
07.03.2020. 22:00
Kārķu tautas nams
Sieviešu dienas koncerts "Uzplauksti pavasarim"
08.03.2020. 14:00
Valkas pagasta biblioteka, Sēļi
Komēdija “Klases salidojums 2”
08.03.2020. 17:00
Vijciema tautas nams
Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem
09.03.2020. 18:15
Beverīnas iela 3 (2. stāva zālē)
Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem
10.03.2020. 18:00
Vijciema pamatskolas sporta halle
Vecvecāku pēcpusdiena
11.03.2020. 15:00
Vijciema sākumskola
Putnu diena
13.03.2020. 18:00
Valkas pagasta biblioteka, Sēļi
Sajūtu vakars ar Žoržu Siksnu - Dziesmas mīlestībai
14.03.2020. 16:00
Vijciema pagasta viesu nams “Bergervilla"
Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem
16.03.2020. 18:15
Beverīnas iela 3 (2. stāva zālē)
Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem
17.03.2020. 18:00
Vijciema pamatskolas sporta halle
Izglītojoša lekcija "Grāmatu lasīšanas ietekme uz cilvēka iekšējo pasauli"
20.03.2020. 19:00
Kārķu tautas nams