Pasākums pirmsskolas un sākumskolas bērniem “Bērnu rīts”
21.03.2020. 11:00 - 12:00
Valkas novada Centrālā bibliotēka (Bērnu literatūras nodaļa)
Ērģemes pagasta galda spēļu čempionāta 6. posms
21.03.2020. 18:00
Turnas tautas nams
Tautisko deju sadancošanās koncerts "Saule brauca debesīs"
21.03.2020. 19:00
Valkas pagasta Saieta nams "Lugažu muiža”
Koncerts "Pavasara noskaņās!"
21.03.2020. 19:00
Mierkalna tautas nams
Jauno grāmatu dienas (Grāmatu izsniegšana 27. martā.)
23.03.2020 - 26.03.2020
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem
23.03.2020. 18:15
Beverīnas iela 3 (2. stāva zālē)
Genocīda upuru piemiņas pasākums
24.03.2020. 00:00
Kārķi
Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem
24.03.2020. 18:00
Vijciema pamatskolas sporta halle
Atklātās sacensības šaušanā jauniešiem "Leģions 2020"
26.03.2020. 12:00
Valkas pilsētas šautuve
Mobilā diagnostika
27.03.2020. 10:00 - 17:00
Raiņa ielā 28A (pie ģimnāzijas)
Valkas novada atklātais čempionāts badmintonā
28.03.2020. 10:00
Valkas JC ģimnāzijas sporta halle
Koru sadraudzības koncerts "Pa ceļam uz pavasari"
28.03.2020. 16:00
Valkas pagasta Saieta nams "Lugažu muiža”
Atklātais šautriņu mešanas čempionāts - 5.posms
28.03.2020. 18:00
Turnas tautas nams
Lauku balle
28.03.2020. 19:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Fiziskas aktivitātes sēdoša darba darītājiem
30.03.2020. 18:15
Beverīnas iela 3 (2. stāva zālē)