Miķeļdienas jampadracis
28.09.2020. 10:00
Valkas pirmsskolas izglītības iestādē (Ausekļa ielā 44)
Valkas bērnu aušanas pulciņa darbu izstāde
07.10.2020 - 05.11.2020
Valkas novada Centrālā bibliotēka
“Bērnu rīts” – pasākums pirmsskolas un sākumskolas bērniem
17.10.2020. 11:00 - 12:00
Valkas novada Centrālā bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa
“Grāmatu starta” Valkas novadā noslēguma pasākums (aicināti Mazā Pūčulēna skolas dalībnieki kopā ar ģimeni)
24.10.2020. 11:00
Valkas novada Centrālā bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa