Bērnu Rīts (pasākums pirmsskolas un sākumskolas bērniem)
17.03.2018. 11:00 - 12:00
Valkas novada Centrālā bibliotēka, Bērnu literatūras nodaļa
Bērnu Rīts
14.04.2018. 11:00
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Bērnu Rīts
19.05.2018. 11:00
Valkas novada Centrālā bibliotēka
>