Vijciema pamatskolas teātra pulciņa izrādes
24.01.2018. 10:00
Vijciema tautas nams
Bērnu Rīts
17.02.2018. 11:00
Valkas novada Centrālā bibliotēka
>