18.07.2018
18.07.2018

Turpinot aizsākto tradīciju, arī šogad Otrajos Ziemassvētkos, 26.decembrī plkst.16.00 Valkas – Lugažu evaņģēliski luteriskajā baznīcā (Valkā, Rīgas ielā 9) būs koncerts, uz kuru ikvienu valcēnieti un pilsētas viesi šajā skaistajā Ziemassvētku laikā aicina Valkas Rotari klubs. Koncertā muzicēs Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas ...

18.07.2018

Pirmajos Ziemassvētkos, 25.decembrī plkst.17.00 Valkas pilsētas kultūras nama mazajā zālē (Emīla Dārziņa ielā 8, Valkā) Valkas novada literārā apvienība aicina ikvienu uz Ziemassvētku dzejas lasījumiem. Sākotnēji bija iecere īstenot mazliet riskantu eksperimentu – Ziemassvētku dzejas lasījumu pasākumu organizēt brīvā ...

18.07.2018

Svētdien, 23.decemrī plkst.12.00 Kārķu tautas namā uz Ziemassvētku pasākumu „Dziesmu lieku pavardā” aicināti tie, kuriem pāri 55. Pasākuma viesi būs mūziķe un dziesmu autore Inga Ruka, Latvijas šlāgeraptaujas dalībnieks Valdis Rogainis un senioru deju kopa „Ēvele”. Ieeja – bez maksas, līdzi var ...

18.07.2018

Sestdien, 22.decembrī plkst.22.00 Radošajā telpā „309.kabinets” (atrodas bijušajā poliklīnikas ēkā – Valkā, Rūjienas ielā 3E, 3.stāvā) notiks Pasaules gala afterparty. Pasaules gala iespējamība 21.decembrī paspējusi satraukt ne vienu vien sirdi. Pēc kāda scenārija attīstīsies notikumi patiesībā, ...

18.07.2018

Sestdien, 22.decemrī plkst.11.00 Kārķu tautas namā būs pasākums pirmsskolas vecuma bērniem „Pingvīna Ziemassvētki”. Pie svētku egles bērnus gaidīs ne tikai pingvīns, bet arī ziemeļbriedis, kurmis, kaķis, pele un arī Ziemassvētku vecītis.         Papildus informācija Kārķu tautas nama vadītāja ...

18.07.2018
18.07.2018

No 21.decembra līdz 6.janvārim Valkas pilsētas kultūras namā, Tautas lietišķās mākslas studijas (TLMS) „Saulīte” izstāžu telpā (Emīla Dārziņa ielā 8, Valkā) apskatāma studijas dalībnieku darbu izstāde „Atnākšanas gaišās gaidas”. Advents tulkojumā no latīņu valodas nozīmē „atnākšana”. ...

18.07.2018

Ceturtdien, 20.decembrī plkst.23.30 Radošajā telpā „309.kabinets” (atrodas bijušajā poliklīnikas ēkā – Valkā, Rūjienas ielā 3E, 3.stāvā) viesosies Latvijas pankroka leģendas – grupas „PND” un „All Day Long” un tieši ar šo koncertu grupas uzsāk savu tradicionālo ...

18.07.2018

Ceturtdien, 20.decembrī plkst.17.00 Valkas pilsētas kultūras nama mazajā zālē (Emīla Dārziņa ielā 8, Valkā) būs jau otrā jaukā satikšanās sadziedāšanās un sarunu pasākumā „Tējas vakari svecīšu gaismā”. Vakara tēma – Ziemassvētki. „Vakari ir kļuvuši arvien garāki un garāki… ...

18.07.2018
18.07.2018

Valmieras pilsētas pašvaldības, tās iestāžu un partnerinstitūciju speciālisti turpina pilnveidot zināšanas par energoefektivitāti, Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto energoefektivitātes projektu sagatavošanu un ieviešanu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/069 ...

18.07.2018

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2012.gada novembra beigās bija 10,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis mēneša laikā samazinājies par 0,1% punktu un bezdarbnieku skaits - par 1256. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) uzskaitē 2012.gada novembra sākumā bija 105 670, novembra beigās – 104 ...

18.07.2018

Valkas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu: Ērģemes pagastā, Turnā, „Strauti”, kas sastāv no nedzīvojamas ēkas (kadastra apzīmējums 9452 011 0163 001) un zemes gabala (kadastra apzīmējums 9452 011 0163) ar kopējo platību 0.7ha. Izsoles noteikumi pieejami ...

18.07.2018