Lai paustu viedokli par to, kādām kultūras aktivitātēm būtu jāsaņem finansējums Vidzemes kultūras programmas ietvaros 2021. gadā, ikviens vidzemnieks aicināts līdz gada nogalei aizpildīt aptauju par būtiskākajām kultūras prioritātēm. Pāris nedēļu laikā viedokli izteikuši jau ap 500 cilvēku.   Vidzemes ...

21.01.2021

Sadarbībā ar biedrību “Atbalsts Valkai” un pateicoties Valkas novada uzņēmēju atbalstam, Valkas novada domei ir izdevies panākt vienošanos ar Vidzemes Slimnīcu, ka Valkā iedzīvotājiem ir iespēja saņemt valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu-asinsvadu ķirurga konsultācija.   Pacientus konsultē viens ...

21.01.2021

Sēde sasaukta 2020.gada 18.decembrī plkst. 13:30, Valkā, Beverīnas ielā 3   Darba kārtība : 1.      Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotai zemes vienībai Valkas novada Zvārtavas pagastā un zemes piekritības noteikšanu; 2.      ...

21.01.2021

Piektdien, 11.decembrī tiešsaistē notika SIA „ZAAO” (ZAAO) dalībnieku sapulce, kurā apstiprināts uzņēmuma 2021.gada budžeta projekts, palielināts uzņēmuma pamatkapitāls un pārrunāti 2021.gadā plānotie attīstības projekti.   Sapulces dalībnieki nolēma palielināt uzņēmuma pamatkapitālu, ieguldot tajā ...

21.01.2021

Veicot dabas apsekojumus Latvijas pļavās, purvos, mežos, upēs un ezeros, piejūras un iekšzemes kāpās, alās un iežu atsegumos, aptuveni divi simti dabas ekspertu jau ceturto gadu fiksē Latvijas dabas veselības stāvokli. Šobrīd apkopotie triju sezonu dati liek aizdomāties par divējādām lietām. Iežu atsegumu un virsāju ...

21.01.2021

Otrdien, 15. decembrī pulksten 11.00, notiks pieaugušo izglītības platformas EPALE rīkotais tiešsaistes seminārs “Personas datu aizsardzības prasības izglītības pasākumu organizēšanā”.   Kādas ziņas par personu jāievāc mācību procesā un kā tās jāapstrādā? Kā jāfiksē personas dalība ...

21.01.2021

Sēde sasaukta 2020. gada 18.decembrī plkst. 10.00. Sēde tiks organizēta attālināti.   Darba kārtība : 1.   Par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu. Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs   2.   Par neapdzīvotu ...

21.01.2021

Ņemot vērā esošos ierobežojumus, mainās arī ierastā liecību izsniegšanas kārtība mācību semestra noslēgumā.   1.klases skolēniem 1.semestra vērtējumi netiek izlikti, katrs vecāks saņems individuālu vēstuli no skolotājas par mācību sasniegumiem;   2.-4. klases skolēni liecības saņem klātienē ...

21.01.2021

14.decembrī noslēdzies skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” pirmais pieteikšanās posms. Projekta komanda jau aktīvi īsteno atlasi no saņemtajiem 524 pieteikumiem, lai nākamajā mācību gadā pedagogu rindām pievienotos vēl 100 dažādu jomu profesionāļu matemātikas, fizikas, vēstures, valodu un citos mācību ...

21.01.2021

Sēde sasaukta 2020. gada 18.decembrī plkst. 8.00 Sēde tiks organizēta attālināti.   Darba kārtība : 1.   Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu no valsts budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām ...

21.01.2021

Sēde sasaukta 2020. gada 17.decembrī plkst. 10.00 Sēde tiks organizēta attālināti.   Darba kārtība : 1.   Par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu. Ziņo – Aleksandrs Golubovs, Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājs   2.   Par saistošo ...

21.01.2021

Informācija publicēta saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu, kas nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienests vai attiecīgās pašvaldības reizi ceturksnī publicē savā mājaslapā internetā informāciju par nodokļu parādu dzēšanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.   Saskaņā ...

21.01.2021

Šobrīd notiek pieteikšanās Latvijā pirmajam atkritumu pārstrādes veicināšanas hakatonam “DaibeZero”. Komandām pieteikumus iespējams iesniegt līdz 2021. gada 17. janvārim.   Lai palīdzētu idejas pieteikuma izstrādes procesā, no 14.decembra līdz 8.janvārim komandām ir iespējams saņemt konsultācijas ...

21.01.2021

    2020. gada novembrī pabeigti Ausekļa ielas posmā no Rūjienas ielas līdz Ausekļa 56, Valkā seguma atjaunošanas būvdarbi, kas tika īstenoti Eiropas Savienības fonda projekta “Ielu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Valkā” (Nr. 3.3.1.0/20/I/005) ietvaros.   Projekta mērķis ir palielināt ...

21.01.2021

Lai pilnveidotu Valkas novada Centrālās bibliotēkas (turpmāk Valkas NCB) pakalpojumu kvalitāti un uzzinātu iedzīvotāju viedokli par bibliotēkas darbu, aicinām bibliotēkas esošos un potenciālos lietotājus līdz 21. decembrim piedalīties aptaujā. Priecāsimies saņemt atbildes arī no Valkas novada iedzīvotājiem, kuri bibliotēku ...

21.01.2021