Nedēļas nogalē, 15.jūlijā Alūksnes Pilssalas un novada volejbola laukumos pirmo reizi notiks starptautiskas sacensības pludmales volejbolā „Katrīnas kauss 2012”, kas aicina dalībniekus, piedāvājot ievērojamu balvu fondu – 1500 eiro! Sacensības nosauktas par godu Alūksnes mācītāja Ernsta Glika audžumeitai, Krievijas ...

23.04.2021

Trūcīgajām ģimenēm, kuru bērni 2012./2013.mācību gadā mācīsies Valkas novada vispārizglītojošo skolu 1.- 12.klasē, laikā no 2012.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 30.septembrim, ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu mācību piederumu iegādei - Ls 10.00 (desmit lati) katram bērnam. Lai saņemtu pabalstu, iesniegums jāiesniedz: ...

23.04.2021

Sestdien, 21.jūlijā no plkst.9:00 Valkas pagastā pie Saieta nama „Lugažu muiža” norisināsies ikgadējās pagasta vasaras sporta spēles, kurās aicināti piedalīties visi sportot gribētāji un varētāji un, protams, arī līdzjutēji. Sacensības notiks dažādos sporta veidos un disciplīnās komandām, kā arī individuāli. Aicināta ...

23.04.2021

No šī gada 2. jūlija līdz 17. jūlijam visiem studēt gribētājiem ir iespēja ātri un ērti pieteikties studijām 11 Latvijas augstskolās, izmantojot vienotā valsts un pašvaldību portāla www.Latvija.lv/studijas sniegto e - pakalpojumu. Topošie studenti var pieteikties studijām Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, ...

23.04.2021

Pateicoties Latvijas Hipotēku un zemes bankas klientu kluba „Mēs paši” un Valkas novada domes finansiālajam atbalstam, ir tapusi Valkas apkārtnes militārā mantojuma karte. Projektu ieviesuši Valkas jaunieši – Ilze Gaile, Edgars Gaile un Ernests Lībietis. Kartes maketu sagatavojuši „Karšu ...

23.04.2021

No 5.līdz 9.jūlijam Latvijā notiek Starptautiskais folkloras festivāls BALTICA 2012 un šogad ir jubilejas reize – 25. Kopš 1987.gada šis festivāls notiek katru gadu pēc kārtas Lietuvā, Latvijā vai Igaunijā. Latvijā festivāls norisinās 9.reizi. Folkloras festivālā piedalās arī Valkas pilsētas kultūras nama ...

23.04.2021

Konkursam „Sakoptākā dzīves vieta un darba vieta Valkas novadā 2012” izvirzītos pretendentus žūrijas komisija vērtēs:•    4.jūlijā – Valkas pilsētā un Valkas pagastā•    5.jūlijā – Vijciema pagastā un Zvārtavas pagastā•    6.jūlijā – Ērģemes ...

23.04.2021

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli par nomas tiesībām uz pašvaldības īpašumā esošajām Valkas pilsētas Kultūras nama kafejnīcas telpām. Piedāvājumu atvēršana notiks 2012.gada 9.augustā plkst.15:00,Valkas novada domes sēžu zālē, Semināra ielā 9, Valka, Valkas novads. Pretendenti piedāvājumus ...

23.04.2021
23.04.2021

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no 2012.gada 28.maija līdz 26.jūnijam Lauku attīstības programmas pasākumā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" pēc provizoriskas informācijas iesniegti 1 430 projekti par kopējo publiskā finansējuma summu 63 337 070.29 ...

23.04.2021

29.jūnijā Valkas novada domes dzīvnieku patversmē „Nagliņas” ievietots apmēram 1 gadu vecs suņa puika, jauktenis. Suns noķerts pie tirdzniecības centra „Mego”. Iespējams, ka šis ir tas pats suns, kas jau pirms tam bija klaiņojis Rūjienas – Ausekļa ielu mikrorajonā, tikai līdz šim to nebija izdevies ...

23.04.2021
23.04.2021

Šodien tiek nodots ekspluatācijā Rīgas – Zemgales ielu krustojums un ar šīs aktivitātes pabeigšanu ir noslēgusies ERAF projekta ''Tranzīta maršruta ielu rekonstrukcija Valkas pilsētā''  ieviešana.   Valkas novada dome 2010.gada 23.februārī parakstīja vienošanos ar Satiksmes ministriju ...

23.04.2021

Piedāvā darbu kūdras ieguves palīgstrādniekiem Darba vieta: „Taures purvs”, Vijciems Nodrošina ar bezmaksas transportu Pieteikties pa telefonu: 29606371 (Larisa) vai e-pastu: cv[uz]starjobs[punkts]lv 29.06.2012. plkst.12:00 visus interesentus gaidīs Raiņa ielā 16, Valkā. (Nodarbinātības valsts aģentūras telpās) Līguma ...

23.04.2021

15.jūnijā tika nodoti ekspluatācijā izbūvētie un rekonstruētie ūdenssaimniecības elementi Kārķu ciemā. Būvdarbi tika veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta „Valkas novada Kārķu ciema ūdenssaimniecības attīstība” (id.Nr. 3DP/3.4.1.1.0./10/APIA/CFLA/026/010) ietvaros, īstenojot ...

23.04.2021