2018. gada 15. maijā starp Valkas novada domi un SIA “Evento”, reģ. Nr. 44103019110, tika parakstīts līgums par būvdarbiem Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas Ausekļa ielas un Raiņa ielas korpusos projektā “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā”. ...

23.06.2018

1.jūnijā plkst. 18.00 Valkas pilsētas kultūras namā mazi un lieli gaidīti uz Latvijas Jaunatnes teātra muzikālo un piedzīvojumiem bagāto iestudējumu ‘’Un atkal Pifs’’.   Tas ir daudzām paaudzēm labi zināmais stāsts par sunīti Pifu un viņa draugiem. Izrādē piedalās Laila Kirmuška, Jūlija Ļaha, ...

23.06.2018

Piektdien, 1. jūnijā Kārķu Dabas koncertzālē notiks  Vasaras ieskandināšanas pasākums, veltīts Bērnu aizsardzības dienai -  “ Es gribu kā bērns vēl just”.   Aicināti vecāki ar bērniem kopīgi pavadīt šo vakaru!   no plkst.18.00 līdz plkst.20.00 laukumā pie Dabas koncertzāles būs ...

23.06.2018

19. maija saulainajā pēcpusdienā Valkas mākslas skolā pulcējās vietējie modes entuziasti un atbalstītāji, lai kopā ar Lienes Polakenas (Darbnīca Brīvdiena) izloloto tērpu kolekciju „Katram savi džungļi ” iejustos karsta modes klimata atmosfērā.   Jau otro gadu jaunā māksliniece, pavasarī izrāda savu tērpu kolekciju. ...

23.06.2018

Mēs, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas 10. ab klases skolēni, kopā ar klases audzinātājiem, izlēmām piedalīties konkursā Vides iniciatīvas „100 darbi Latvijai”, lai paveiktu labu darbu savas apkārtējās vides izdaiļošanā un labiekārtošanā, un skolas dārzā izveidotu jaunu puķi dobi. Mūsu paveiktais būs ne ...

23.06.2018

  2018.gada 17.maijā Valkas novada dome un Vidzemes plānošanas reģions parakstīja projekta “Rosinoša kultūrvide un profesionālās mūzikas pieejamība kā vienota platforma kvalitatīvas kultūrvides nodrošināšanai Vidzemes reģiona sabiedrībā” finansēšanas līgumu. Projekts tiks īstenots ...

23.06.2018

Informējam, ka sakarā ar autoceļa A3 tranzīta maršruta rekonstrukciju Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, tiek plānots, ka sākot no 2018. gada 28. maija līdz 2018.gada 1.jūnijam būvuzņēmējs (PS “RERE VIDE 1”) uzsāks asfalta dilumkārtas izbūves darbus ar satiksmes slēgšanu uz autoceļa A3, satiksmi virzot pa apbraucamiem ...

23.06.2018

  2018.gada 14.jūnijā plkst.10.00 Nodarbinātības valsts aģentūras Valkas filiālē (Raiņa iela 16, Valka) Pārrobežu sadarbības programmas “INTERREG Estonia-Latvia” projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana”  ietvaros Nodarbinātības valsts aģentūra, Igaunijas ...

23.06.2018

2018.gadā Valkas novada septiņās bibliotēkās tiks īstenota Vislatvijas lasīšanas veicināšanas programma “Grāmatu starts”, ko izveidojis Bērnu literatūras centrs. Programma paredzēta pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem, lai radītu interesi par aizraujošo grāmatu pasauli un bibliotēku kā interesantu ...

23.06.2018

Finanšu komitejas sēde sasaukta 2018.gada 21.maijā plkst.14.00, Valkā, Beverīnas ielā 3. Darba kārtība : 1. Par grozījumiem Valkas novada domes 2014.gada 30.decembra noteikumos Nr.15 “Par kārtību, kādā Valkas novada dome piešķir finanšu līdzekļus nevalstiskām organizācijām”. Ziņo – Raivis ...

23.06.2018

Valkas novada dome sadarbībā ar Valgas pašvaldību īsteno INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020 projektu „Valgas – Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” (Nr. Est-Lat 51). Pašlaik notiek Valgas – Valkas dvīņu pilsētas centra teritorijas un gājēju ...

23.06.2018

Sēde sasaukta pulksten 10.00, Valkā, Beverīnas ielā 3, apspriežu zālē.   Darba kārtība : 1. Par noteikumu Nr.__ “Par Valkas novada vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu apbalvošanu” apstiprināšanu. Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta ...

23.06.2018

Šaušanas sacensības „ Valgas šaušanas sporta kluba kauss 2018” nolikums.   1. Mērķi un uzdevumi. Popularizēt šaušanas sporta veidu bērnu un jauniešu vidū. Veicināt sadarbību Valkas novada jauniešiem ar Smiltenes novada, Strenču novada, Beverīnas novada, Valmieras ...

23.06.2018

Katru gadu vairāk nekā 11 tūkstošiem ģimeņu Latvijā dzīve apgriežas ar kājām gaisā, jo pirmo reizi kāds izdzirdējis diagnozi vēzis. Tas ir liels pārdzīvojums gan pacientam, gan tuviniekiem. Ik gadu ar šo diagnozi pirmreizējo invaliditāti saņem vairāk nekā 3 tūkstoši cilvēku. Un tas ir loģiski, jo atlabšana ...

23.06.2018

24. maijā plkst. 16.30 Valkas pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestādē "Pumpuriņš" izlaidums grupām "Lācēni" un "Zīļuki"; 25. maijā plkst. 18.00 J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā izlaidums J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas absolventiem; 25. maijā plkst. 16.00 Vijciema pamatskolā izlaidums Vijciema pamatskolas pirmsskolas ...

23.06.2018
>