Ārkārtas finanšu komitejas sēde
06.02.2023. 15:00
Beverīnas iela 3
Sociālo lietu komitejas sēde
13.02.2023. 08:15
Beverīnas 3
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
13.02.2023. 10:00
Beverīnas 3
Saimniecisko lietu komitejas sēde
13.02.2023. 13:00
Beverīnas 3
Finanšu komitejas sēde
13.02.2023. 15:00
Beverīnas 3
Attīstības lietu komitejas sēde
15.02.2023. 10:00
Beverīnas 3
Domes sēde
23.02.2023. 10:00
Beverīnas 3
Kārķu pagasta iedzīvotāju sapulce
24.02.2023. 14:00
Kārķu tautas nams
Lielais labdarības Robežtirgus
06.05.2023 - 07.05.2023