Sociālo lietu komitejas sēde
20.01.2020. 08:15
Beverīnas iela 3
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
20.01.2020. 10:00
Beverīnas iela 3
Saimniecisko lietu komitejas sēde
20.01.2020. 13:00
Beverīnas iela 3
Finanšu komitejas sēde
20.01.2020. 14:30
Beverīnas iela 3
Mobilā diagnostika
22.01.2020. 10:00 - 17:00
Raiņa ielā 28A (pie ģimnāzijas)
Attīstības lietu komiteja
30.01.2020. 00:00
Beverīnas iela 3
Domes sēde
30.01.2020. 10:00
Beverīnas iela 3, 2. stāvs
Mobilās diagnostikas izbraukums Valkā
17.02.2020. 10:00
Raiņa iela 28a (pie Valkas JC Ģimnāzijas)
Pasaules valcēniešu saiets
31.07.2020 - 02.08.2020
Kapusvētki Stoķu kapos
01.08.2020. 11:00
Stoķu kapi
Kapusvētki Meža kapos
01.08.2020. 13:00
Meža kapi
Kapusvētki Cimzes kapos
01.08.2020. 15:00
Valkas Cimzes kapi