Fiziski aktīvs, dzīvojot pansionātā 2017.- 2019. gadā
21.08.2018. 09:00 - 11:30
Valkas Sociālais aprūpes nams (Rūjienas iela 3E)
Vingrošana senioriem 2017. - 2019. gadā
21.08.2018. 09:00 - 10:00
Semināra iela 23, Valka
Veselības nedēļa
21.08.2018. 10:00 - 16:00
Latvijas Sarkanais Krusts telpās, Semināra iela 23, Valka
Veselības nedēļa
22.08.2018. 09:00 - 12:30
Ērģemes pagasta pārvaldes telpās "Pūcītes"
Veselības nedēļa
22.08.2018. 13:00 - 16:30
Lugažu muižā, 1. stāva zālītē
Veselības nedēļa
23.08.2018. 08:30 - 11:30
Sēļi, māja 22, 1. stāva zālīte
Vingrošana senioriem 2017. - 2019. gadā
23.08.2018. 09:00 - 10:00
Semināra iela 23, Valka
Veselības nedēļa
23.08.2018. 12:00 - 16:00
Luturskola, Zvārtavas pagasts
Praktiskas, izglītojošas nodarbības par ekonomiska, veselīga uztura tēmu
24.08.2018. 15:00 - 16:00
Latvijas Sarkanais Krusts telpās, Semināra iela 23, Valka
Vingrošana senioriem 2017. - 2019. gadā
27.08.2018. 18:15
Beverīnas iela 3
Fiziski aktīvs, dzīvojot pansionātā 2017.- 2019. gadā
28.08.2018. 09:00 - 11:30
Valkas Sociālais aprūpes nams (Rūjienas iela 3E)
Vingrošana senioriem 2017. - 2019. gadā
28.08.2018. 09:00 - 11:30
Semināra iela 23, Valka
Vingrošana senioriem 2017. - 2019. gadā
30.08.2018. 09:00 - 10:00
Semināra iela 23, Valka
Domes sēde
30.08.2018. 10:00
"Latviešu karavīrs laikmetu griežos"
01.11.2018 - 02.11.2018
Valka