Domes sēde
27.06.2019. 10:00
Beverīnas ielā 3
Mobilā diagnostika
08.07.2019. 10:00 - 17:00
Raiņa ielā 28A (pie ģimnāzijas)
Bezmaksas redzes pārbaude
08.07.2019. 14:30
Valkas pilsētas kultūras nama 1. stāve foajē
Redzes pārbaude (Rīgas izbraukuma optika)
09.07.2019. 10:00
Vijciema tautas nams
Kapu svētku Ērģemes kapos
27.07.2019. 15:00
Ērģemes kapi
Kapu svētki Aumeisteru kapos
28.07.2019. 14:00
Aumeisteru kapi
Kapu svētki Stoķu kapos
03.08.2019. 11:00
Stoķu kapi
Kapu svētki Valkas Meža kapos
03.08.2019. 13:00
Meža kapi
Kārķu pagasta svētki
09.08.2019 - 10.08.2019
Kārķu pagasts
Kapu svētki Vijciema kapos
10.08.2019. 13:00
Vijciema kapi
Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadienas pasākums
17.11.2019. 00:00
Vispasaules valcēniešu saiets
07.08.2020 - 08.08.2020