Sociālo lietu komitejas sēde
14.07.2017. 13:00
Valka, Beverīnas iela 3
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde
14.07.2017. 14:00
Valka, Beverīnas iela 3
Saimniecisko lietu komitejas sēde
17.07.2017. 10:00
Valka, Beverīnas iela 3
Finanšu komitejas sēde
17.07.2017. 13:00
Valka, Beverīnas iela 3
Domes sēde
27.07.2017. 10:00
Valka, Beverīnas iela 3
Muzikālais uzvedums kopdarbībā ar Nacionālo teātri par Latvijas tapšanu
06.08.2017. 00:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Multiplikācijas filma bērniem “Latvijas karogs” (Valkas, Valmieras un Cēsu kopprojekts)
18.11.2017. 00:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros jaunas ekspozīcijas “Valka Latvijas neatkarības šūpulis” atklāšana
02.12.2017. 16:00 - 17:00
Valkas novadpētniecības muzejs
Valsts Akadēmiskā kora "Latvija" koncerts
02.12.2017. 18:00 - 19:00
Valkas pilsētas kultūras nams
Tēlnieces Artas Dumpes monumenta “Veltījums Latviešu Pagaidu Nacionālajai padomei” atklāšana
02.12.2017. 20:00 - 20:30
Valka, Raiņa iela 9a
>