Izglītojoša lekcija un ekspreskonsultācijas “Sirds asinsvadu slimības”
13.12.2019. 12:00
Semināra iela 23
Izglītojoša lekcija un ekspreskonsultācijas “Onkoloģija”
13.12.2019. 14:00
Semināra ielā 23
Sociālo lietu komitejas sēde
16.12.2019. 08:15
Beverīnas iela 3
Saimniecisko lietu komitejas sēde
16.12.2019. 13:00
Beverīnas iela 3
Finanšu komitejas sēde
16.12.2019. 14:30
Beverīnas iela 3
Ziemassvētku labdarības tirdziņš
21.12.2019. 09:00 - 13:00
Valka
Vijciema Gada balva kultūrā un sportā 2019 ar balli
21.12.2019. 21:00
Vijciema tautas nams
Domes sēde
27.12.2019. 10:00
Beverīnas iela 3
Pasaules valcēniešu saiets
31.07.2020 - 02.08.2020