PII Pasaciņa

 

 

Adrese Amats Vārds Telefons E-pasts

Ausekļa iela 44, Valka

Valkas novads

LV – 4701

Vadītāja Laila Ozoliņa 64724164
29442806
pasacina@valka.lv
Metodiķe Ina Libruka 64724164 ina.libruka@valka.lv
Medicīnas māsa  Zeltīte Kampe 64724164  zeltite.kampe@valka.lv
Vadītājas vietniece saimnieciskajos jautājumos Valentīna Aržanova 64724164 valentina.arzanova@valka.lv
Dežurējošā administrācija - 64724164, 26158212  

 Iestādes pašvērtējuma ziņojums skatīt šeit

 

Iestāde strādā piecas darbdienas nedēļā no plkst. 7.00 līdz 19.00.
 

No 2015./2016. m.g. iestādē darbojas 10 grupas un ikdienā par bērniem rūpējas 42 darbinieki, no tiem 25 pedagogi.

Skolotāju vadībā prasmes un iemaņas vispārizglītojošajā pirmsskolas izglītības programmā apgūst 200 bērni vecumā no 1 gada 6 mēnešiem līdz 6 (7) gadiem.
 

Grupu komplektēšana notiek ik gadu laikā no 1.maija līdz 25.jūnijam, piecgadīgo un sešgadīgo grupās līdz 31.augustam.
 

Darbs ar bērniem tiek organizēts apakšgrupās, rotaļnodarbībās un individuālajā darbā. Bērni var patstāvīgi un radoši darboties, var iegūt zināšanas un iemaņas skolas gaitām, var piedalīties dažādos interesantos pasākumos kopā ar pieaugušajiem, attīstīt prasmes un iemaņas, apmeklējot mūzikas, sporta, valodas, matemātikas un citas nodarbības, papildus attīstīstot sevi vieglatlētikas, džudo un tautisko deju pulciņos. No 2016./2017. m.g. Valkas pilsētas PII "Pasaciņa" ir iesaistījusies Ekoskolas programmā.

 
Valkas PII "Pasaciņa" tradīcijas:

  • Gadskārtu ieražu svētki - Miķeļi, Mārtiņi, Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Līgo
  • Koncerti un balles
  • Konkursi
  • Izstādes
  • Sporta svētki un pārgājieni

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

  • Pirmdienās no plkst. 15.00 līdz 18.30
  • Ceturtdienās no plkst. 7.30 līdz 12.00

 

>