14.04.2019
Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība īsteno projektu „Lec kaleidoskolpā”

 

 

Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība īsteno projektu „Lec kaleidoskolpā”. Projekta dalībnieki Valkas Jāņa Cimzes  ģimnāzijas 7. – 11. klases skolēni.

 

Galvenās aktivitātes projektā paredzētas personības attīstībai un pilnveidei, kurās tiek pārrunāts un diskutēts par attieksmi pret mācībām, kā sākt veidot savu karjeru jau esot skolā, kā uzlabot savas sociālās prasmes – draudzību un sadarbību ar klases un skolas biedriem; pašizziņas un motivācijas attīstīšanas aktivitātes. Skolēni mācās izvirzīt savus nākotnes mērķus, plānot mērķu sasniegšanas soļus un novērtēt sasniegtos rezultātus, trenē sadarbības un komunikācijas prasmes, tā tiek veicināta ikviena skolēna iekļaušanās skolas vidē un mācību procesā. Caur spēlēm un atraktīviem uzdevumiem, darbu grupās un diskusijās skolēni apkopo savu spēju, interešu un talantu nozīmi, gūst prasmi nodefinēt savus personīgos mērķus.

 

Ar projekta aktivitāšu palīdzību skolēniem tiek palielināta motivācija turpināt izglītību un ņemt aktīvu līdzdalību skolas ikdienas dzīvē.

 

Diskusiju „Nāc, runāsim!” 8., 9. un 11. klašu skolēniem vadīja pieredzējusi pedagoģe, lektore – semināru un nodarbību vadītāja, psihologs - konsultante Viktorija Markule.

 

Skolēni diskutēja, darbojās individuāli, pāros un grupās, par attieksmi pret mācībām, personības pilnveidi, sociālām prasmēm - draudzību un sadarbību, pašizziņas un motivācijas attīstīšanu.

 

„Iepazinu tuvāk savus klasesbiedrus un sapratu, par ko viņi domā. Apsvēru vairākas lietas, kurās esmu pieļāvis kļūdu un nākamreiz centīšos to nepieļaut. Nodarbība bija interesanta un jautra. Man patika. Būtu jauki vēlreiz šādā nodarbībā piedalīties.”

 

„Es uzzināju daudz vairāk par komunikācijas veidiem starp cilvēkiem, nekā biju zinājusi iepriekš. Iemācījos, kā pareizi rīkoties, ja kādā situācijā jūtos neērti. Nodarbībā lika aizdomāties, vai mūsu klasē nav kāds cilvēks, kuru iespējams apsmej. Sapratu, ja man ir kādas problēmas, tās ir jāizrunā.”

 

Nodarbību "Mērķis mērķtiecīgajiem"-11. un 7. klases skolēniem un izzinošu darbnīcu "Iepazīsti! Izzini! Vēro!" 10. un 8. klases skolēniem vadīja ViA docente, psiholoģe, grupu trenere, lektore, SIA Amber Puzzle valdes priekšsēdētāja Agita Šmitiņa.

 

Nodarbībās skolēni mācījās izvirzīt savus nākotnes mērķus, sastādīt mērķu sasniegšanas soļus un novērtēt sasniegtos rezultātus. Caur dažādiem uzdevumiem skolēni trenēja sadarbības un komunikācijas prasmes. Piedaloties spēlēs un veicot atraktīvus uzdevumus skolēni apkopoja un uzzināja savu spēju, interešu un talantu nozīmi nākotnes karjeras veidošanā. Nodarbībā tika izmantota spēle "Tava Profesija", kā arī citas interaktīvas metodes. Skolēni guva ieskatu daudzveidīgajā profesiju pasaulē. Skolēnu atziņas pēc nodarbības:

 

„Lai sasniegtu savus nākotnes mērķus, nopietni jāstrādā.”

„Bija interesanti, motivējoši uzdevumi.”

„Man patika, ka nodarbības vadītāja bija ieinteresēta tajā, ko viņa mums stāsta.”

 

Viens no paņēmieniem, kā iekļauties, saprast un uzklausīt apkārtējos ir teātra izrāžu apmeklējums. Tas liek domāt un meklēt atbildi uz dažkārt mums svarīgiem jautājumiem. Projekta ietvaros izmantojām teātra apmeklējumus Valmieras Drāmas teātrī.

 

9. klases skolēni noskatījās izrādi „Nekas”, pēc dāņu rakstnieces Jannes Telleres tāda paša nosaukuma literāra darba, kas rosināja skolēnus pārdomām par dzīvē svarīgiem jautājumiem. Ko katram nozīmē dzīves jēga, kas ir svarīgākais attiecībās ar draugiem, kādas ir attiecības ar vecākiem, kas cilvēkam ir vērtīgākais.

 

Skolēni izrādei sekoja ar lielu interesi, jo tas bija stāsts par viņu vienaudžiem -  katrs kādā tēlā varēja saskatīt sevi, savus draugus vai klasesbiedrus. Aktieriem 1.5 stundas garajā izrādē izdevās panākt tādu noskaņu, ka noslēguma monologa laikā zālē, kurā bija ap 100 pusaudžu, valdīja absolūts klusums.

 

Redzētais un izjustais rosināja sarunai literatūras un klases stundās, ģimenē un draugu lokā.

 

11. klases skolēni - R. Blaumaņa lugas "Pazudušais dēls" izrādi, kurā galvenā doma - katrā cilvēkā ir ielikta sākotne gan labajam, gan ļaunajam. Ja laikus netiek nomākts ļaunais un kopts labais, tad vēlāk ar prāta spēku vien raksturs sevi vairs nespēj lauzt. Mēs esam atkarīgi no citu cilvēku izvēlēm.

 

„Atšķirībā no citām mūsu apmeklētajām teātra izrādēm, šīs izrādes noformējums bija pavisam savādāks. Izrāde notika apaļajā zālē, kur mēs, skatītāji, sēdējām vienkopus ar aktieriem. Tieši šāds izvietojums raisīja vienotības sajūtu gan ar aktieriem, gan izrādē notiekošo.

 

Aktieru spēle bija lieliska. Apmeklētā teātra izrāde lika aizdomāties par dzīves vērtībām, ģimenes attiecībām un par vārda spēku.”

 

„Teātris bija interesantāks nekā lugas lasīšana.”

“Izrāde ļoti patika un bija vērts to noskatīties” – tā vienpadsmitie par izrādi.

 

10. klases skolēni - izrādi “Labie bērni”, kurā pēta atgadījumu, kas noticis ar vidusskolnieci Hloju sestdienas vakara ballītē. Pati Hloja neko neatceras, bet skolā visi sačukstas. Sociālajos tīklos sāk parādīties komentāri, vēlāk bildes un video.

 

Jauniešiem izrāde lika aizdomāties par dažādām izvēlēm, ko mums piedāvā dzīve un, ka katrai šādai izvēlei ir dažādas sekas, kuras var atstāt iespaidu uz visu turpmāko dzīvi. Noteikti kāds izrādē varēja atpazīt sevi vai savu rīcību, padomāt par mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu, ko es daru sociālajos tīklos un, ka tīmeklī jau nekas nepazūd arī tad, ja nospiesta poga – “dzēst”.

 

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).

 

 

Informāciju sagatavoja:

Projekta koordinatore

Valkas ģimnāzijas vecāku biedrības valdes locekle

Dace Langenfelde

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.