- Olimpiādes un konkursi

Valkas un Strenču novadu skolēnu mācību priekšmetu olimpiādes
2018./2019. mācību gadā

Olimpiāde, klases

Norises datums novadā

Kārtība

Dalībnieku pieteikšana

Rezultāti

Valsts/reģiona olimpiāde

Uzaicināts uz valsts/ reģiona olimpiādi

Angļu valoda
10. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

 30.10.2018.        

07.12.- I kārta;

08.02.- II kārta

 

Bioloģija
9. – 12. kl.

(tiešsaiste)

29.11.2018.

 

 

  23.-25.01.

 

Vēsture
9. un 12.kl.

(novada olimpiāde)

 11.01.      

25.03. (9kl.);

19.02. (12.kl.)

 

Latviešu valoda un literatūra
8. – 9. kl.

(novada olimpiāde)

14.01.       22.03.  

Informātika (programmēšana)
8. – 12. kl.

(tiešsaiste)

15.01.

 

 

  27.-28.02.

 

 

Fizika
9. - 12.kl.

(tiešsaiste)

18.01.       04.-05.04.

 

Latviešu valoda un literatūra
11. un 12.kl.

(tiešsaiste)

28.01.

 

 

  01.03.

 

Ekonomika
10. – 12.kl.

(tiešsaiste)

30.01.

      05.03.

 

Matemātika
9. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

01.02.       06.-07.03.

 

Ķīmija
9. - 12.kl.

(tiešsaiste)

05.02.

 

 

 

 

  26.-28.03.

 

Krievu valoda
10. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

 

 

 

 

 

     

ZPD

 

Kārtība

Vadlīnijas

 

 

 

     

Matemātika
5. – 8.kl.

(starpnovadu olimpiāde)

 

 

 

 

   

 

Ģeogrāfija
10. - 12. kl.

(tiešsaiste)

20.02.       10. - 11.04.

 

Vizuālā māksla
1. - 6. kl. (starpnovadu olimpiāde)

 

       

 

Ģeogrāfija 8.kl.(starpnovadu olimpiāde)

 

 

 

 

 

 

Matemātika un Latviešu valoda
3.kl.(starpnovadu olimpiāde)

 

   

 

 

 

 

 

 

Pētnieciskie darbi
4.kl.(starpnovadu olimpiāde)

 

     

 

 

 

 

Erudīcijas konkurss sociālajās zinībās 6 .- 9.kl.; 7. - 12.kl.

   

 

     

Novada posma olimpiādēm uzdevumus gatavo Valsts olimpiādes komisija. Uzdevumi ir ar augstāku grūtības pakāpi un veidoti ar mērķi, lai veiktu bērnu atlasi Valsts olimpiādei un tālāk pasaules olimpiādei.

Tiešsaistes olimpiādes ir novada posma olimpiādes, kuru laikā skolēni darbus pilda pie datoriem – tiešsaistē. Olimpiādes rezultātus nosaka elektroniska testēšanas sistēma. Tiešsaistes olimpiādei bērnus piesaka skolas atbildīgais tīmekļa vietas vietrādī http://skolas.lu.lv/  līdz katras olimpiādes Kārtībā noteiktajam datumam.

Starpnovadu olimpiādēm netiek organizēts Valsts posms.

 

Valkas novada IKSJ nodaļas izglītības speciāliste Ramona Lapiņa t. 29379355