Olimpiādes un konkursi

Valkas un Strenču novadu skolēnu mācību priekšmetu olimpiādes
2018./2019. mācību gadā

Una Balode -  Valsts Latviešu valodas un literatūras olimpiādē ieguvusi 2. vietu (skolotāja Ruta Kriviņa)

Olimpiāde, klases

Norises datums novadā

Kārtība

Dalībnieku pieteikšana

Rezultāti

Valsts/reģiona olimpiāde

Uzaicināts uz valsts/ reģiona olimpiādi

Angļu valoda
10. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

 30.10.2018.  Kārtība

 Saraksts

 Rezultāti

 

07.12.- I kārta;

08.02.- II kārta

 -

Bioloģija
9. – 12. kl.

(tiešsaiste)

29.11.2018.

 Kārtība

  Saraksts

Rezultāti 23.-25.01.

 -

Vēsture
9. un 12.kl.

(tiešsaiste)

 11.01.  Kārtība

  Saraksts

 Rezultāti

25.03. (9kl.);

19.02. (12.kl.)

 -

Latviešu valoda un literatūra
8. – 9. kl.

(novada olimpiāde)

14.01.  Kārtība

  līdz 07.01.

Piesaki šeit!

Saraksts

 Rezultāti 22.03. Danija Janīte 9.kl.

Informātika (programmēšana)
8. – 12. kl.

(tiešsaiste)

15.01.

 Kārtība

  no 01.01. http://www.lio.lv

  27.-28.02.

 -

 

Fizika
9. - 12.kl.

(tiešsaiste)

18.01.  Kārtība

 Saraksts

Rezultāti 04.-05.04.

 -

Latviešu valoda un literatūra
11. un 12.kl.

(tiešsaiste)

28.01.

 Kārtība

Saraksts

Rezultāti 01.03.

 Una Balode 12.kl.

Ekonomika
10. – 12.kl.

(tiešsaiste)

30.01.

 Kārtība

 Saraksts

Rezultāti 05.03.

 -

Matemātika
9. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

01.02.  Kārtība

  Saraksts

Rezultāti 06.-07.03.

 Krišjānis Zauska 10.kl.

Ķīmija
9. - 12.kl.

(tiešsaiste)

05.02.

 Kārtība Saraksts  Rezultāti 26.-28.03.

 -

ZPD

 31.01.

Kārtība

Vadlīnijas

 

 

 8.03. (Reģ.);

13.04. (Valsts)

 

Matemātika
5. – 8.kl.

(starpnovadu olimpiāde)

 15.02.

 Kārtība

 

  Saraksts

Rezultāti  

 

Ģeogrāfija
10. - 12. kl.

(tiešsaiste)

20.02.  Kārtība

 Saraksts

Rezultāti 10. - 11.04.

 

Vizuālā māksla
1. - 6. kl. (starpnovadu olimpiāde)

 01.04.

Kārtība

   Saraksts

Rezultāti  

 

Matemātika un Latviešu valoda
3.kl.(starpnovadu olimpiāde)

 19.03.

Kārtība novada

Kārtība reģionā lat.

Kārtība reģionā mat.

 

  Saraksts

 

Rezultāti

 

 

 

 

Novada posma olimpiādēm uzdevumus gatavo Valsts olimpiādes komisija. Uzdevumi ir ar augstāku grūtības pakāpi un veidoti ar mērķi, lai veiktu bērnu atlasi Valsts olimpiādei un tālāk pasaules olimpiādei.

Tiešsaistes olimpiādes ir novada posma olimpiādes, kuru laikā skolēni darbus pilda pie datoriem – tiešsaistē. Olimpiādes rezultātus nosaka elektroniska testēšanas sistēma. Tiešsaistes olimpiādei bērnus piesaka skolas atbildīgais tīmekļa vietas vietrādī http://skolas.lu.lv/  līdz katras olimpiādes Kārtībā noteiktajam datumam.

Starpnovadu olimpiādēm netiek organizēts Valsts posms.

 

Valkas novada IKSJ nodaļas izglītības speciāliste Ramona Lapiņa t. 29379355