Olimpiādes un konkursi

Valkas  novada skolēnu mācību priekšmetu olimpiādes
2019./2020. mācību gadā

 

Olimpiāde, klases

Norises datums novadā

Kārtība

Dalībnieku pieteikšana

Rezultāti

Valsts/reģiona olimpiāde

Uzaicināts uz valsts/ reģiona olimpiādi

Angļu valoda
10. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

 29.10.2019.  Kārtība  Saraksts

Rezultāti

 

06.12.- I kārta;

07.02.- II kārta

 -

Krievu valoda (svešvaloda)
9. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

 26.11.2019. Kārtība  Saraksts Rezultāti  04.03.

 Ilvars Lelis (12.kl.);

Ņikita Kuzņecovs (10.kl.)

Bioloģija
9. – 12. kl.

(tiešsaiste)

28.11.2019.

 Kārtība

Saraksts

Rezultāti 22. - 24.01.

 -

Vēsture
9. - 12.kl.

(tiešsaiste)

 13.12.2019.  Kārtība

 Saraksts

 Rezultāti

19.02. (9kl.);

18.02. (12.kl.)

 -

Latviešu valoda un literatūra
8. – 9. kl.

(novada olimpiāde)

13.01.  Kārtība

 Saraksts

Rezultāti 27.03.  Vendija Kalniņa (9.kl.)

Informātika (programmēšana)
8. – 12. kl.

(tiešsaiste)

14.01.

 Kārtība

Saraksts

 Rezultāti 26.-28.02.

-

 

Fizika
9. - 12.kl.

(tiešsaiste)

17.01.  Kārtība

Saraksts

Rezultāti 31.03.-01.04.

 -

Latviešu valoda un literatūra
11. un 12.kl.

(tiešsaiste)

27.01.

 Kārtība

Saraksts

Rezultāti 06.03.

 Kitija Bergholde (12.kl.)

Ekonomika
10. – 12.kl.

(tiešsaiste)

29.01.

Kārtība

 Saraksts

Rezultāti 10.03.

 Krišjānis Zauska (11.kl.)

Matemātika
9. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

31.01.  Kārtība

 

Saraksts

 

Rezultāti 12.-13.03.

 Nadīna Kalniņa (9.kl.)

Ķīmija
9. - 12.kl.

(tiešsaiste)

04.02.

Kārtība

Saraksts

 Rezultāti 07.-09.04.

 -

ZPD

 

 

Nolikums

Kārtība

Vadlīnijas

 

 

 28.02. (Reģ.);

03.-04.04. (Valsts)

 

Matemātika
5. – 8.kl.

(starpnovadu olimpiāde)

 14.02.

Kārtība

 

Saraksts

 

Rezultāti  -

 -

Ģeogrāfija
10. - 12. kl.

(tiešsaiste)

13.02.  Kārtība

Saraksts

Rezultāti 15. - 16.04.

 -

Ģeogrāfija 8.kl.

(komandu olimpiāde)

20.02.

Kārtība

 Līdz 13.02.

Piesaki šeit!

Saraksts

 Rezultāti  27.03.  Emīls Reinis Rabuško (8kl.), Dāniels Dāvis Šēfelis (8kl.)

Vizuālā māksla
1. - 6. kl. (starpnovadu olimpiāde)

 24.02.

Kārtība

  

Līdz 17.02.

Piesaki šeit!

Saraksts

 

Rezultāti  -

 -

 

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi

 Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2019./2020. mācību gadā (Rīkojums)

 

Novada posma olimpiādēm uzdevumus gatavo Valsts olimpiādes komisija. Uzdevumi ir ar augstāku grūtības pakāpi un veidoti ar mērķi, lai veiktu bērnu atlasi Valsts olimpiādei un tālāk pasaules olimpiādei.

Tiešsaistes olimpiādes ir novada posma olimpiādes, kuru laikā skolēni darbus pilda pie datoriem – tiešsaistē. Olimpiādes rezultātus nosaka elektroniska testēšanas sistēma. Tiešsaistes olimpiādei bērnus piesaka skolas atbildīgais tīmekļa vietas vietrādī http://skolas.lu.lv/  līdz katras olimpiādes Kārtībā noteiktajam datumam.

Starpnovadu olimpiādēm netiek organizēts Valsts posms.

 

Valkas novada IKSJ nodaļas izglītības speciāliste Ramona Lapiņa t. 29379355