Olimpiādes un konkursi

Valkas  novada skolēnu mācību priekšmetu olimpiādes
2020./2021. mācību gadā

 

Olimpiāde, klases

Norises datums novadā

Kārtība

Dalībnieku pieteikšana

Rezultāti

Valsts/reģiona olimpiāde

Uzaicināts uz valsts/ reģiona olimpiādi

Angļu valoda
10. - 12.kl.

 (tiešsaiste)

04.11.2020.  Kārtība

 https://edu.lu.lv/

   

04.12.- I kārta;

05.02.- II kārta

 

Bioloģija
9. – 12. kl.

(tiešsaiste)

26.11.2020.

 Kārtība

 līdz 12.11.2020. 

https://edu.lu.lv/

 

  20. - 22.01.  

Vēsture
9. - 12.kl.

(tiešsaiste)

 10.12.2020.  Kārtība

 

 līdz 26.11.2020. 

https://edu.lu.lv/

 

 

16.02. (9kl.);

15.02. (12.kl.)

 

Latviešu valoda un literatūra
8. – 9. kl.

(novada olimpiāde)

04.01.  Kārtība

 

 līdz 28.12.2020. 

ŠEIT

Pieteiktie dalībnieki

  26.03.  

Informātika (programmēšana)
8. – 12. kl.

(tiešsaiste)

12.01.

Kārtība

 

 līdz

http://www.lio.lv/

 

  24.-26.02.
 

Fizika
9. - 12.kl.

(tiešsaiste)

15.01.  Kārtība

 

 līdz 04.01.

https://edu.lu.lv/

  29.-30.03.  

Latviešu valoda un literatūra
11. un 12.kl.

(tiešsaiste)

18.01.

 Kārtība

 

 līdz 04.01.2020. 

https://edu.lu.lv/

  06.03.  

Ekonomika
10. – 12.kl.

(tiešsaiste)

26.01.

Kārtība

 

 līdz 12.01.

https://edu.lu.lv/

  09.03.  

Matemātika
9. - 12.kl.

(novada olimpiāde)

29.01. Kārtība

 līdz 22.01.

ŠEIT

Pieteiktie dalībnieki

 

  11.-12.03.

 

Ķīmija
9. - 12.kl.

(tiešsaiste)

02.02.

Kārtība  

 līdz 19.01.

https://edu.lu.lv/

  06.-08.04.  

ZPD

 01.02.

 Nolikums

 

 

 

 05.03. (Reģions);

31.03. (Valsts)

 

Matemātika
5. – 8.kl.

 

 12.02.

Kārtība

 līdz 05.02.

ŠEIT

Pieteiktie dalībnieki

 

     

Ģeogrāfija
10. - 12. kl.

(tiešsaiste)

09.02.  Kārtība

 

 līdz 26.01.

https://edu.lu.lv/

   15.-16.04  

Ģeogrāfija 8.kl.

(komandu olimpiāde)

 

Kārtība

 

     

Vizuālā māksla
1. - 6. kl.

 

Kārtība

  

ŠEIT

Pieteiktie dalībnieki


 

   

 

 

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi

 Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2020./2021. mācību gadā (VISC Rīkojums)

 

Novada posma olimpiādēm uzdevumus gatavo Valsts olimpiādes komisija. Uzdevumi ir ar augstāku grūtības pakāpi un veidoti ar mērķi, lai veiktu bērnu atlasi Valsts olimpiādei un tālāk pasaules olimpiādei.

Tiešsaistes olimpiādes ir novada posma olimpiādes, kuru laikā skolēni darbus pilda pie datoriem – tiešsaistē. Olimpiādes rezultātus nosaka elektroniska testēšanas sistēma. Tiešsaistes olimpiādei bērnus piesaka skolas atbildīgais tīmekļa vietas vietrādī http://edu.lu.lv/  līdz katras olimpiādes Kārtībā noteiktajam datumam.

 

Valkas novada IKSJ nodaļas izglītības speciāliste Ramona Lapiņa t. 29379355