17.04.2012
Panākta vienošanās par jauna starpvalstu izglītības pilotprojekta ieviešanu

Piektdien, 13.aprīlī Igaunijā, Valgas profesionālās izglītības centrā (arodskolā) bija Latvijas – Igaunijas kopīgās darba grupas otrā tikšanās, kurā piedalījās abu valstu eksperti izglītības jautājumos. Tikšanās laikā tika panākta vienošanās par jauna Latvijas un Igaunijas izglītības pilotprojekta ieviešanu. Ir paredzēts, ka Valgas arodskolā tiks nodrošināta iespēja mācīties arī skolēniem no Latvijas. 2012.gada septembrī mācības latviešu valodā uzsāks kokapstrādes specialitātes grupa, tajā varēs mācīties audzēkņi, kuriem ir iegūta pamatizglītība. Mācību ilgums būs 3,5 gadi un audzēkņi iegūs namdara, guļbūves būvnieka kvalifikāciju. Valgas arodskola tikai 2011.gadā uzsāka darbu jaunajās telpās. Ar Eiropas finansējumu ir uzbūvēta ēka un iekārtotas modernas laboratorijas. Pilotprojektā ir paredzēts, ka prakses vietas nodrošinās Latvijas un Igaunijas uzņēmēji. Arodskolā ir plašas iespējas iesaistīties audzēkņu starptautiskās apmaiņas programmās. Audzēkņiem tiks piedāvātas vietas dienesta viesnīcā. Vienlaicīgi ar profesijas apguvi, vispārējo vidējo izglītību šie audzēkņi iegūs Valkas ģimnāzijā. Beidzot mācības, šiem audzēkņiem tiks izsniegti divi dokumenti – Igaunijas Republikas apliecība par iegūto profesionālo izglītību un Latvijas Republikas atestāts par vidējo izglītību. Savukārt vidusskolas absolventiem tiks piedāvāta iespēja 2 gadu laikā apgūt loģistikas specialitāti. Šajā grupā mācības notiks angļu valodā, kopā ar igauņu jauniešiem. Mācību programma ir saskaņota tā, lai iegūtie kredītpunkti derētu mācību turpināšanai Igaunijas un Latvijas tehniskajās augstskolās. Pilotprojektā turpinās darbs pie kokapstrādes mācību programmas satura precizēšanas, kā arī tiek risināti dažādi organizatoriski jautājumi. Jūnijā tiks paziņoti precīzi uzņemšanas noteikumi un datumi.

 

Informāciju sagatavoja Valkas novada Izglītības pārvaldes vadītājs vietnieks Rolands Rastaks, 64707525

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.