25.01.2017
Mācību jomu koordinatori

Mācību jomu koordinatori

2019./2020. mācību gadā

 

Mācību priekšmets Vadītājs Izglītības iestāde
Valodu mācību joma
Angļu valoda Ingrīda Hedemarka Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
Latviešu valoda
Ruta Kriviņa
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
Dabaszinātņu mācību joma
Bioloģija, ķīmija, dabaszinības Baiba Magone
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
Sociālā un pilsoniskā joma
Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības Vineta Skutāne Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
Ekonomika un biznesa ekonomiskie pamati
Guntra Gaidlazda Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
Ģeogrāfija Guntra Gaidlazda Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
Matemātikas mācību joma
Matemātika Viola Levina Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
Veselība un fiziskās aktivitātes mācību joma
Sports, veselība
Vēsma Selga Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
Tehnoloģiju mācību joma
Informātika Inta Krieviņa Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
Mūzika Ināra Vītola Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
Sākumskola (1. - 4. kl.)
Sākumskola (1. - 4.kl.)
Dace Januševska
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
Klašu audzinātāji
Klašu audzinātāji Inese Kāposte
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija

 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas direktores vietniece G. Gindra t. 26217828, e-pasts: gunita[punkts]gindra[uz]valka[punkts]lv

 Valkas novada izglītības speciāliste R. Lapiņa t. 29379355, e - pasts:  ramona[punkts]lapina[uz]valka[punkts]lv 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.