02.10.2017
Kursi audzinātājiem

Valkas novada

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa organizē

6 st. kursus

Valkas novada pedagogiem, audzinātājiem

2017. gada 24. oktobrī

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā (Raiņa ielā 28a)

Plkst. 10.00 – 14.30

Tēma: Uzvedības problēmas skolā, to risinājumu ceļi mācību un audzināšanas procesā

Lektore Mg. psych. Iluta Vilnīte, Rīgas 5. internātpamatskolas – attīstības centra direktore

Kursu saturs:

  • Konflikts, tā risināšanas iespējas skolā;
  • Agresīvas uzvedības korekcijas iespējas;
  • Pedagogu un personāla loma disciplīnas nodrošināšanā;
  • Mācību disciplīnas nodrošināšanas metodes;
  • Praktisko gadījumu analīze.

Kursu dalībnieki saņems apliecības.

Grupa nokomplektēta.


Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.