05.08.2021
Jaunu audzēkņu uzņemšana J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā

Katrā bērnā ir radošā dzirkstelīte un vēlme darboties. Mācoties mūziku, bērni attīsta emocionālās un garīgās spējas, kas ir ļoti būtiski datorlaikmetā. Bērni apgūst prasmi koncentrēties, dalīt savu uzmanību, mācās būt pacietīgi un prast sevi parādīt. Šīs iemaņas vēlāk noderēs ne tikai skolā, bet arī dzīvē.

 

Jaunu audzēkņu uzņemšana notiks 24; 25; 26; un 27. augustā plkst. 16.00 – 18.00

 

Lūdzam bērniem sagatavot vienu dziesmiņu, nākt kopā ar vecākiem, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu.

 

Pirmsskolas vecuma bērniem piedāvājam divu veidu sagatavošanas klases programmas: muzikālo spēju attīstības grupā un individuālo instrumentu apguvi.

 

7 – 9 gadu vecus bērnus sagaida iespēja mācīties vijoles, flautas, saksofona, klarnetes, trompetes, kokles, akordeona un klavierspēli, skanīgo balsu īpašnieki aicināti uz kora klasi. Ja nepieciešams, pirms iestāšanās individuāli rīkosim konsultācijas.

 

Šā mācību gada jaunums būs paralēli profesionālās ievirzes izglītības programmām klavieru un pūšaminstrumentu spēli piedāvāt apgūt interešu izglītības līmenī. Pašlaik tiek izstrādātas mācību programmas un veikts finansiālais aprēķins, jo, visticamāk, šī apmācība notiks par pašizmaksu.

 

Tuvāka informācija - J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktorei Līgai Veinbergai, mob.29356739.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Līga Veinberga,

J.Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktore

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.