17.09.2018
Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs «Mice» piedāvā!

Ir būtiski, lai līdztekus mācībām skolā bērni un jaunieši varētu piedalīties ārpusstundu aktivitātēs: kādā no interešu izglītības pulciņiem, korī vai deju kolektīvā, sporta nodarbībās vai kādā sabiedriskā organizācijā. Ir bērni un jaunieši, kuri apzinās savas intereses un ir jau atraduši veidu, kā lietderīgi pavadīt brīvo laiku un sevi pilnveidot. Daudzi no viņiem iesaistījušies pat vairākās interešu izglītības programmās, lai pārbaudītu un apliecinātu sevi, pārliecinātos par savu interešu noturību un gūtu gandarījumu par sasniegto. Taču ir arī tādi skolēni, kuriem jāpalīdz atrast sev piemērotu un saistošu nodarbību veidu.

 

Valkas novada Bērnu un jauniešu centrs «Mice» piedāvā:

 

Interešu izglītības programmas Valkā 2018./2019.m.g.

  • Kultūrizglītības programmas
  • Tehniskās jaunrades programmas
  • Vides izglītības programmas
  • Jauniešu iniciatīvas programmas
  • Sporta interešu izglītības programmas
  • Citas programmas

 

Kultūrizglītības programmas - DEJAS

Pirmskolas TDK “Saulstariņi” 4 - 7 gadi – vadītāja Skaidra Smeltere, k/m Tija Bērtiņa

Pirmskolas TDK “Kamoliņš” 3 - 4 gadi – vadītāja Inga Eglīte, k/m Monta Elizabete Sīmane

Pirmskolas TDK “Dzīpariņš” 5 – 6 gadi – vadītāja Inga Eglīte, k/m Monta Elizabete Sīmane

Tautas deju kolektīvs “Vainadziņš”1.-2., 3.-6. kl. – vadītāja Skaidra Smeltere, k/m Tija Bērtiņa

Tautas deju kolektīvs “Vendīgs” 7.-12. kl. – vadītāja Vineta Skutāne, k/m Tija Bērtiņa

Akrobātisko deju grupa no 7-12 gadi un 14-18 gadi, karsējmeitenes, BK Valka/Valga – vadītāja Alise Matuka

 

Kultūrizglītības programmas - MŪZIKA

Vokālais ansamblis – vadītāja Ināra Vītola, k/m Tija Bērtiņa

Koris 2.–4. kl. – vadītāja Ināra Vītola, k/m Tija Bērtiņa

Koris 5.-9. kl. – vadītāja Ināra Vītola, k/m Tija Bērtiņa

Jauktais koris 10.- 12. kl. – vadītāja Inese Niklaviča

Vokāli instrumentālā grupa – vadītāja Keitija Ontensone

 

Kultūrizglītības programmas - MĀKSLA

Jaunais amatnieks 4.- 5. kl. – vadītājs Andrejs Mārtiņš Rācenis

Bērnu un jauniešu aušanas pulciņš 1.–12. klase – vadītāja Ārija Tomiņa

Radošā darbnīca 5.- 9. kl., ar novirzienu rokdarbi un kulinārija – vadītāja Diāna Kuplā

Floristika 1.-12. kl. – vadītāja – Rudīte Gromule

Radošā darbnīca “Radi no jauna” 7.–12. kl. – vadītāja – Rudīte Gromule

Rotaļlietu darbnīca 1.–12. kl. – vadītāja – Rudīte Gromule

 

Kultūrizglītības programmas - TEĀTRIS

Leļļu teātris (pirmskola) – vadītāja Baiba Karpova

 

Tehniskās jaunrades programma

Elektronika - robotika 7.-12. kl. – vadītājs Valdis Jerums

Programmēšana C++ un Javas vidē – vadītāja Inta Krieviņa

 

Vides izglītības programmas

11. Valkas Mazpulks 1.-9. kl. – vadītāja Viktorija Maļukova

 

Jauniešu iniciatīvas programmas

Jaunais uzņēmējs 7.-12. kl. – vadītāja Guntra Gaidlazda

213. Valkas jaunsardzes vienība, jaunieši/jaunietes no 12. gadam līdz 21. gadam (ieskaitot) instruktors Ingus Auziņš

Starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma “AWARD” no 14 līdz 24 gadiemvadītāja Tija Bērtiņa

 

Sporta interešu izglītības programmas

Volejbola pulciņš 4.-9. klase, 10.-12. klase

 

Citas programmas

Jaunie ceļu satiksmes dalībnieki 4.kl. – vadītājas Gunta Aire, Dace Januševska

Cirka pulciņš 3 – 6 gadi, 1.-4.kl. – vadītāja Ludmila Nevetšerja

 

 

Interešu izglītības programmas Valkas novada skolās  2018./2019.m.g.

 

Ērģemes pamatskola

Tautas deju kolektīvs “Rikanda” – vadītāja Vineta Skutāne

Vokālais ansamblis – vadītāja Gita Plūmīte

Leļļu teātris – vadītāja Agita Miķelsone

Floristika – vadītāja Baiba Ozola

Dizaina darbnīca – vadītāja Gunta Pavārnieka

Riteņbraukšana – vadītāja Agija Reiniece

987.Ērģemes mazpulks – vadītāja Baiba Ozola

Turnas bērnu teātris – vadītāja Līga Krama

 

Kārķu sākumskola

Tautas deju kolektīvs ”Bitītes” – vadītāja Ineta Zute

239. Kārķu mazpulks – vadītāja Ilze Pētersone

Sporta pulciņš – vadītāja Tatjana Ignatjeva

Kārķu jauniešu mūzikas ansamblis – vadītājs Guntars Krastiņš

 

Ozolu sākumskola

Vokālais ansamblis – vadītāja Dagnija Pakalne

Mūsdienu deju pulciņš – vadītāja Inguna Kalniņa

Čaklo roku pulciņš – vadītāja Ligita Ziemiņa

 

Vijciema sākumskola

367. Vijciema mazpulks – vadītāja Anita Lotiņa

Tradicionālie rokdarbi – vadītāja Anita Lotiņa

Skolas teātris – vadītāja Gita Dudele

Tautas deju kolektīvs – vadītāja Alise Matuka

Sporta pulciņš – vadītāja Alise Matuka

 

 

 

 

Sīkākā informācija pie programmu vadītājiem vai Valkas novada BJC “Mice”,

Adrese – Semināra iela 27, Valka, LV-4701,tālr. -64723036, mob.t. – 26423172 vai rakstiet bjc[uz]valka[punkts]lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.