23.04.2012
Bibliotēku nedēļa

No 23. – 29.aprīlim ar dažādiem pasākumiem visā Latvijā tiek atzīmēta Bibliotēku nedēļa. Tās mērķis ir – pievērst sabiedrības uzmanību bibliotēkām un to pakalpojumiem. Ikgadējie bibliotēku pavasara pasākumi ir saistīti ar Pasaules grāmatu un autortiesību dienu, ko atzīmē Jurģu jeb Svētā Jura dienā, 23.aprīlī. Kataloniešu leģenda vēsta, ka Svētais Juris uzveica pūķi un izglāba princesi, bet vietā, kur pūķa asinis skāra zemi, uzziedēja skaista roze. Šis Svētā Jura varoņdarbs simbolizē gaismas, gudrības un mīlestības uzvaru pār tumsonību. Tādēļ 23.aprīlī cilvēki visā pasaulē viens otram dāvina rozes un grāmatas. Bibliotēku nedēļas pasākumi Valkas novada bibliotēkās

Vieta

Laiks

Pasākums

Valkas novada Centrālā bibliotēka

24.aprīlis VID Valkas klientu apkalpošanas centra organizētais seminārs nodokļu maksātājiem
25.aprīlis Atvērto durvju diena visās bibliotēkas nodaļās
27.aprīlis Pēteram Brūverim veltīts tematisks pasākums

Bērnu literatūras nodaļa

no 23.aprīļa „Olimpiāde”
  1. diena – Skriešana -ātrlasīšana
  2. diena- Maratons -priekšā lasīšanas
  3. diena - Stafete- rakstām kopīgu stāstu
  4. diena – Orientēšanās - informācijas meklēšana e- katalogā, internetā
  5. diena- Finišs- Paldies par piedalīšanos! Dalībnieku apbalvošana
Aktivitātes paredzētas katru dienu plkst.15:00

Sēļu bibliotēka

23.aprīlis „Klausāmies pasaciņu” – lasījumi mazajiem un jaunāko klašu skolēniem

Lugažu bibliotēka

no 23.aprīļa Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde; Izstāde „Mans lieldienu rīts” bērnu zīmējumos; Fotogrāfiju izstāde „Kartupeļu lauks un citi kolhoza stāsti”

Omuļu bibliotēka

25.aprīlis Izstāde un tematisks lasījums „Ilzei Indrānei –85”

Turnas bibliotēka

29.martā Tikšanās ar dzejnieci Mariku Svīķi un mūziķi Jāni Žagariņu

Ērģemes bibliotēka

no 23.aprīļa Bērnu zīmējumu izstāde „Mana bibliotēka – mana gaismas pils!”
no 24.aprīļa Tematiska izstāde „Pavasaris manā mājā”

Zvārtavas bibliotēka

no 23.aprīļa J.Ences gleznu izstāde;Orientēšanās bibliotēkā „Sameklē un atrodi” 5.– 9.klasei Akcija „Uzdāvini vajadzīgu grāmatu savai bibliotēkai”

Kārķu bibliotēka

no 23.aprīļa Bērnu žūrijas 2011.gada  interesantāko anketu autoru apbalvošana

Vijciema bibliotēka

23.aprīlī 1.klases iepazīšanās ar bibliotēku;
26.aprīlī Pasaku pēcpusdiena bērnudārza audzēkņiem „Sēd uz sliekšņa pasaciņa”

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.