07.07.2014
Cimzes audzēkņu grāmatu kolekcija

Līdz 15. jūlijam Valkas bibliotēkā vēl var apmeklēt izstādi „Vidzemes draudzes skolu skolotāju semināra audzēkņu literārais mantojums”. Tā ir pēdējā iespēja aplūkot senas grāmatas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma. Izstādē pārstāvēti 18 autori – Jāņa Cimzes audzēkņi: Apsīšu Jēkabs, Auseklis, Jānis Bankins, Kārlis Cilinskis, Reinis Cukurs, Juris Dauge, Kārlis Dēķens, Diženajo Bernhards, Adolfs Grencenšteins, Ādams Jende, Juris Kalniņš, Atis Kauliņš, Augusts Kažoks, Kārlis Klāviņš, Jēkabs Purkalītis, Valdemārs Sams, Jānis Steiks un Jēkabs Zvaigznīte.

 

Grāmatu klāsts ir daudzveidīgs, šeit ir gan daiļliteratūra, gan mācību literatūra un rokasgrāmatas, gan arī dažādi krājumi, tūrisma ceļveži u.c. Šeit redzam pirmo grāmatu astronomijā, ko sarakstījis latvietis – Jura Dauges „Zvaigžņu jeb debess mācību” (1865), kā arī pirmo Latvijas vēstures grāmatu – Jāņa Bankina „Tēvzemes stāsti jeb notikumi Baltijā” (1878) un „Pirmo latviešu rakstniecības teoriju”, ko 1892.g. sarakstījis Juris Kalniņš.

 

Aicinām labāk iepazīt šos vīrus, kas, Ausekļa vārdiem runājot, „laikmetu vagā iekaisījuši graudus, kas tikai tautas nākamībai atnes rasmīgu zelmeni un kuru augļi klusu zied mūžībai.”

 

Informāciju sagatavoja: Jana Čākure, Valkas novada Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.