29.11.2019
Aizvadītie novembra pasākumi Zvārtavas pagastā

Novembra mēnesis Zvārtavas pagastā aizritējis patriotiskā un jubilejas garā.

 

11.novembrī Aumeisteru kapos pieminējām Lāčplēša kara ordeņa kavalieru simtgadi. Kopā atcerējāmies mūsu varoņus, nolikām ziedus, aizdedzām svecītes, veltījām dziesmas, gājām kopīgā lāpu gājienā.

 

15.novembrī Mierkalna tautas namā izskanēja pasākums "Mana dziesma Latvijai." Dziesmas izdziedājām kopā ar Zvārtavas pagasta sieviešu vokālajo ansambli, pirmsskolas bērniem, skolotājām, vecākiem un Anci Pakalni.

 

23.novembrī bija Zvārtavas amatierkolektīvu 10 gadu jubilejas ballīte "Un tieši tāpēc.." . Tā nosvinēta ar krāšņu koncertu un pozitīvām emocijām.

 

Esam priecīgi par savu padarīto, ieguldīto darbu un brīvo laiku kultūras dzīvē - gan pagastā, gan novadā, gan Latvijā.

 

Sakām lielu PALDIES mūsu ciemiņiem no Vijciema, Ērģemes, Kārķiem, Lugažu muižas, Valkas, Launkalnes, Gaujienas par dziesmām, dejām, ziediem, dāvanām un labiem vārdiem. PALDIES mūsu uzticīgajiem skatītājiem, PALDIES bijušajiem kolektīvu dalībniekiem, PALDIES visiem apsveicējiem, kas mūsu svētkus padarīja īpašus.

 

Es kā visu kolektīvu vadītāja saku PALDIES zvārtaviešiem par mīļumu, sirsnību, atsaucību, labestību, ko sajūtu, esot kopā ar JUMS.

 

Dagnija Pakalne

Mierkalna tautas nama vadītāja

 

Aizvadītie novembra pasākumi Zvārtavas pagastā (D.Pakalne,L.Ikale, A.Pandalons)
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.