14.novembrī 16:00 Mierkalna tautas namā skanēs Latvijas Republikas proklamēšanas 96.gadadienai veltītais koncerts „Manā zemē”. Svētkos teiksim „PALDIES” pagasta cilvēkiem. Ieeja – BRĪVA   Koncertā piedalīsies Zvārtavas pagasta sieviešu vokālais ansamblis un Ozolu pamatskolas skolēni. ...

11.11.2014

Aicinām visus zvārtaviešus un ciemiņus kopā ielīgot Jāņu dienu. Tiekamies 20.jūnijā plkst 20:00 pie Luturskolas. Aicinājums ņemt līdz ziedus un kļavu lapas, jo būs iespēja iemācīties un pagatavot Jāņu vainagus un kļavu lapu cepures. Pie ugunskura ieskandināsim līgo dziesmas, iesim rotaļās un nogaršosim Jāņu dienas ...

12.06.2014