03.01.2013
Vērtīgs papildinājums bibliotēku krājumam

2012.gada nogalē Valsts Kultūrkapitāla fonds izsludināja mērķprogrammas „Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” projektu konkursu ar mērķi – sekmēt nacionālās grāmatniecības attīstību, nodrošināt literāri augstvērtīgu oriģinālliteratūras darbu, nozīmīgu pasaules literatūras darbu tulkojumu un augstvērtīgas nozaru un uzziņu literatūras iegādi publiskajām bibliotēkām.

 

Projekts tika sagatavots, pamatojoties uz izdevniecību, apgādu  un Latvijas grāmatu bāzes esošo piedāvājumu. Kopumā Smiltenes, Strenču un Valkas novada publiskajām bibliotēkām tika piešķirts finansējums par 5782 LVL. Šobrīd notiek iepirkto grāmatu saņemšana un sadale.  2013.gada sākumā, kad grāmatas būs apstrādātas, lasītāji iegūs jaunus, augstvērtīgus dažādu nozaru  izdevumus, kā arī enciklopēdijas un uzziņu krājumus. Īpašs prieks ir par bērnu literatūru un oriģināldaiļliteratūru.

 

Otrs ievērojams bibliotēku ieguvums saistās ar sabiedrības integrācijas politikas īstenošanu. 2012.gada valsts budžeta grozījumos tika piešķirti 100 000 LVL publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšanai grāmatu un citu izdevumu iegādei sabiedrības integrācijas veicināšanai. Iepriekšminētā projekta ietvaros Valkas novada publisko bibliotēku krājumi 2013.gada sākumā papildināsies ar 149 nosaukumu 196 grāmatām un CD.

 

Paldies novada  bibliotēku atbalstītājiem, kuri visa gada garumā krājumu papildināšanai dāvināja grāmatas un žurnālus – Andrim Metuzālam, Ventam Armandam Krauklim, Nadeždai Taņicinai, Aivaram Andersonam, Ilgai un Reinim Būdām, Aijai Ābenai, Rudītei Putnai, Valentīnai Morozai, Rasmai Mitriņai, Elmāram Vanagam, Larisai Ielītei, Modrim Saldūksnim un citiem.

 

Darbīgu, veiksmīgu Jauno gadu saviem lasītājiem novēl Valkas novada centrālā bibliotēka.

Ginta Dubrovska,

Centrālās bibliotēkas direktore

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.