2022. gada 22. augustā Valkas novada pašvaldība saņēma Lauku atbalsta dienesta 9LAD) lēmumu par “Bērnu spēļu un volejbola laukumu teritorijas apgaismojuma izbūve”  apstiprināšanu. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA"   Projekta mērķis ir ...

30.09.2022

Ceturtdien, 29.septembrī, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā norisinās Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu Interreg programmu 2014.–2020.g. perioda noslēguma pasākums.   Tas tiek rīkots, lai atskatītos uz paveikto 2014.-2020.gada plānošanas periodā un apbalvotu veiksmīgākos Interreg ...

29.09.2022

Izdots jaunākais Valkas novada pašvaldības informatīvā bezmaksas izdevuma “Valkas Novada Vēstis” numurs.   Septembra izdevumā lasiet: Valkas novada pašvaldība dāvās autobusu ar palīdzības kravu Mariupolei; aicinām iesniegt ierosinājumus apbalvošanai ar Valkas novada pašvaldības Atzinības ...

29.09.2022

Arnis Ozoliņš (11.02.1966. – 23.09.2022.)   Daudz mūžā strādāts, ciests, Daudz citu labā ziedots. Pār lieliem tālumiem ceļš vijies, Nu klusā takā solis mieru rod.(A. Balodis)   Ar dziļām sērām paziņojam, ka 23. septembrī, 56 gadu vecumā, aizsaulē devies ilggadējais pašvaldības informatīvā ...

29.09.2022

Valkas novada pašvaldība aicina juridiskas personas, valsts un pašvaldības iestādes, sabiedriskas organizācijas un to apvienības, kā arī fiziskas personas iesniegt ierosinājumus apbalvošanai ar Valkas novada pašvaldības Atzinības rakstiem. Tie tiks pasniegti 19. novembrī – LR proklamēšanas gadadienai ...

28.09.2022

Pieejamas zemes vienības sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai Valkas novada administratīvajā teritorijā   Nosaukums Kadastra apzīmējums Nomas objekts Platība (m2) KĀRĶU PAGASTĀ “Dārziņi” 9466 005 0323 Nr.10 197.0 Nr.11 135,0 Nr.18 290,1 Nr.28 185,8 Nr.29 135,2 Nr.32 158,6 Nr.38 232.0 Nr.40 358,0 Nr.45 195,0 Nr.46 126,0 Nr.47 189,0 Nr.49 231,0 Nr.50 216,0 Nr.51 238,0 “Dārziņi” 9466 ...

28.09.2022

Aicinām pieteikties uz sekojošu, lauksaimniecībā izmantojamo, neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu nomu, bez apbūves tiesībām Valkas novadā   Nomas līguma termiņš 5 gadi Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Zemes platība, ha Zemes gabala nomas maksas likme (gadā), atbilstoši “Valkas ...

28.09.2022

Aicinām pieteikties uz sekojošu, vasarnīcu teritorijā pieejamo, neapbūvētu zemes gabalu nomu, bez apbūves tiesībām Valkas novadā   Nomas līguma termiņš 5 gadi Pilsēta/pagasts Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Zemes platība, ha Zemes gabala minimālā nomas maksa gadā (euro) ...

28.09.2022

2022. gada 30. septembrī Sēde sasaukta pulksten 13:30   Darba kārtība: 1.      Par nekustamā īpašuma Ērģemes pagastā, “Vizbuļi”, sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Vīciepu Mellenes” izveidošanu; 2.      Par nekustamā ...

28.09.2022

Informējam, ka tehnisku iemeslu dēļ kavējas šodienas, 28.septembra, pašvaldības informatīvā izdevuma "Valkas Novada Vēstis" numura piegāde privātmājās un daudzdzīvokļu mājās dzīvojošajiem iedzīvotājiem.   Agādinām, ka Valkas pašvaldības tīmekļvietnē www.valka.lv sadaļas "Novads", apakšsadaļā ...

28.09.2022

Otrdien, 4. oktobrī plkst. 14.00 Valkā (Beverīnas ielā 3) notiks seminārs “Publiskā un privātā sektora rīcības tuvojoties energokrīzei”, uz kuru aicināti pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji, kā arī citi interesenti, kuriem būtu aktuāli iepazīties ar Latvijas un Igaunijas pieredzi par to, kā veiksmīgāk pārdzīvot ...

28.09.2022

No 1.oktobra iedzīvotāji Valkas novadā var sākt pieteikties valsts atbalstam siltumenerģijas izmaksu segšanai 2022./2023. apkures sezonai elektroniski e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv.   No 3.oktobra pieteikumus varēs iesniegt arī klātienē: Valkas pilsētas un pagasta iedzīvotāji: Valsts un pašvaldības ...

27.09.2022

Valkas novada pašvaldība turpina projekta “Sēļu ciema publiskās ārtelpas labiekārtošana” (Nr. 22-09-AL12-A019.2201-000009) īstenošanu. Projekts tiek īstenots LEADER programmā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma ...

27.09.2022

Valkas novada pašvaldība turpina projekta “Ērģemes kapsētas digitalizācija un teritorijas labiekārtošana - tilts no pagātnes uz nākotni” (Nr. 22-09-AL12-A019.2201-000010) īstenošanu. Projekts tiek īstenots LEADER programmā, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības ...

27.09.2022

Valkas pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa no 1. līdz 31. oktobrim aicina pilsētas privātmāju iedzīvotājus pieteikties lapu izvešanai.   Iedzīvotāji aicināti iegādāties ZAAO kubīgos maisus, kuros var salikt sagrābtās lapas. Maisi jāiegādājas ZAAO EKO laukumā Austras ielā 10, Valkā. Viena maisa cena ...

27.09.2022