Turpmākos trīs gadus Latvijas Ūdeņraža Asociācija, SIA “ZAAO”, Vidzemes plānošanas reģions, kā arī vēl vairāki uzņēmumi un organizācijas no Igaunijas un Nīderlandes kopā strādās, lai līdz 2025. gada novembrim soli pa solim plānotu, izveidotu un pārbaudītu zaļā ūdeņraža potenciālu transporta nozarē mazākos ...

02.02.2023

Otrdien, 31. janvārī, vēsturiskajā Valgas rātsnamā notika Valgas apriņķa vietvaru un Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Venta Armanda Kraukļa darba tikšanās ar Igaunijas Ministru prezidenti Kaju Kallasu (Kaja Kallas).   Pārrunās tika apspriesti jautājumi par pārrobežu sadarbības izaicinājumiem, ...

01.02.2023

2023. gada 31. janvārī Sēde sasaukta pulksten 10:00   Darba kārtība: 1.      Par nekustamā īpašuma Kārķu pagastā, “Jāņgloži 1”, sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Augšjāņgloži” izveidošanu; 2.      Par ...

27.01.2023

Lai veicinātu Valkas novada atpazīstamību plašākā mērogā, strādājam pie jaunas vizuālās identitātes, tāpēc pērnā gada decembra nogalē aicinājām iedzīvotājus līdz janvāra vidum iesniegt savas radošās idejas jaunam Valkas novada sauklim.   Tika izvēlētas trīs, mūsuprāt, sirsnīgākās un Valkas novadam ...

26.01.2023

Pieejamas zemes vienības sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai Valkas novada administratīvajā teritorijā Nosaukums Kadastra apzīmējums Nomas objekts Platība (m2) KĀRĶU PAGASTĀ “Dārziņi” 9466 005 0323 Nr.10 197.0 Nr.11 135,0 Nr.18 290,1 Nr.28 185,8 Nr.29 135,2 Nr.32 158,6 Nr.38 232.0 Nr.40 358,0 Nr.46 126,0 Nr.47 189,0 Nr.49 231,0 Nr.50 216,0 Nr.51 238,0 “Dārziņi” 9466 ...

25.01.2023

Aicinām pieteikties uz sekojošu, lauksaimniecībā izmantojamo, neapbūvētu zemes gabalu vai to daļu nomu, bez apbūves tiesībām Valkas novadā   Nomas līguma termiņš 5 gadi Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Zemes platība, ha Zemes gabala nomas maksas likme (gadā), atbilstoši “Valkas ...

25.01.2023

Aicinām pieteikties uz sekojošu, vasarnīcu teritorijā pieejamo, neapbūvētu zemes gabalu nomu, bez apbūves tiesībām Valkas novadā   Nomas līguma termiņš 5 gadi Pilsēta/pagasts Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Zemes platība, ha Zemes gabala minimālā nomas maksa gadā (euro) ...

25.01.2023

Izdots jaunākais Valkas novada pašvaldības informatīvā bezmaksas izdevuma “Valkas Novada Vēstis” numurs.   25. janvāra izdevumā lasiet: Dzimtsarakstu nodaļas 2022.gada veikuma apkopojumu; par Attīstības, projektu un tūrisma nodaļas paveikto 2022.gadā; aktuālāko informāciju par Valkas novada VPVKAC pieejamajiem ...

25.01.2023

Jau iepriekš vēstījām par iespēju no 2023.gada Valkas novada pašvaldības saņemtos rēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī Nekustamā īpašuma nodokli, samaksāt lielveikala tīkla "Maxima" veikalos visā Latvijā. Informējam, ka tagad to iespējams izdarīt arī lielveikalu tīklu "top!" un "Mego" veikalos.   Rēķinu ...

24.01.2023

  Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valkas novadā” (id.Nr.9.2.4.2./16/I/035) ietvaros februāra mēnesī norisināsies sekojošas veselības veicināšanas aktivitātes, kurās laipni aicināts piedalīties ikviens:   pirmdienās, plkst. 09:00, ...

24.01.2023

2023. gada 26. janvārī Sēde sasaukta pulksten 13:30   Darba kārtība: 1.      Par nekustamā īpašuma Valkas pagastā, “Ezermuiža”, sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma “Lejaspļava” izveidošanu; 2.      Par zemes ierīcības ...

24.01.2023

Lai iepazīstinātu plašāku sabiedrību ar jauno Pašvaldību likumu un tajā ietvertajām iedzīvotājiem pieejamajām līdzdalības aktivitātēm, 2023. gada 31. janvārī domnīca SOLIDO un Ādažu novada apkaimju biedrība sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Ādažu novada pašvaldību ...

23.01.2023

Aicinām iedzīvotājus, kuri maksāšanas paziņojumus par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) saņem pa pastu, pieteikties to turpmākai saņemšanai elektroniski uz  oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi portālā Latvija.lv vai e-pastu.   Maksājuma paziņojuma elektroniska saņemšana ir ērta, vienkārša ...

23.01.2023

2023.gada 26.janvārī Sēde sasaukta pulksten 10.00 Sēdes norises vieta: Valkas novada pašvaldības ēka, Beverīnas ielā 3, 2.stāva zālē   Domes sēdei nodoršināta arī videotranslācija Valkas novada pašvaldības oficiālajā YouTube kontā: ŠEIT   Darba kārtība: 1.     Par ...

23.01.2023

Aprit 32 gadi, kopš 1991. gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji, Latvijas Tautas frontes aicināti, izveidoja barikādes apkārt stratēģiski svarīgiem objektiem Rīgā un citur Latvijā.   Barikādes bija nozīmīgs tautas pašapziņas un gribas izpausmes brīdis, kad cilvēki bija apņēmības pilni ...

20.01.2023