Domes sēdes
Datums Sēdes darba kārtība un lēmumi

Sēdes audio ieraksts

 2019.gada 31.janvārī Darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts
2019. gada 14.februārī   Sēdes audio ieraksts