Domes sēdes
Datums Sēdes darba kārtība un lēmumi

Sēdes audio ieraksts

 2018.gada 25.janvāris Darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts 
2018.gada 22. februāris Darba kārtība un lēmumi  Sēdes audio ieraksts
2018.gada 5.martā  Darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts
2018. gada 29. martā Darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts
2018.gada 26.aprīlī Darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts
2018.gada 31. maijā Darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts
2018. gada 28.jūnijā Darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts
2018.gada 30. augustā Darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts
2018. gada 27. septembrī Darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts