Domes sēdes
Datums Sēdes darba kārtība un lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2020.gada 20.janvārī Darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts
2020.gada 30.janvārī Darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts
2020.gada 27.februārī Darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts
2020.gada 26.martā Darba kārtība un lēmumi