Domes sēdes
Datums Sēdes darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts
 2017.gada 26.janvāris Darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts
     

 

>