Domes sēdes
Datums Sēdes darba kārtība un lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2021.gada 13.janvārī

Darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts

2021.gada 28.janvārī

Darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts

2021.gada 25.februārī

Darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts

2021.gada 25.martā

Darba kārtība un lēmumi Sēdes audio ieraksts