Iznomā zemi

 

Aicinām pieteikties uz sekojošu, neapbūvētu zemes gabalu daļu Valkas novadā, nomu bez apbūves tiesībām, nomas līguma termiņš 5 gadi:

 

 

Pagasts

Zemes gabala kadastra apzīmējums

 

Nosaukums

 

Platība (ha)

Tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība

Zemes gabala nomas maksa (gadā, bez PVN)

EUR

Vijciema pagasts

9492 004 0180

Celīši 3

2.6

2.6

17.60

Kārķu pagasts

9466 005 0124

Taureņi

1.0

1.0

8.15

Ērģemes pagasts

9452 009 0167

Ceļmalnieki 2

3.5

3.5

30.26

 

Ja mēneša laikā no šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Valkas Novada Vēstis” (publicēts 25.02.2016.) uz minēto zemes gabalu daļu nomu pieteiksies vairākas personas, tiks rīkota nomas tiesību izsole.

 

 

Iepazīties ar Nomas objektu un saņemt to izvietojumu shēmas var iepriekš sazinoties pa tālruni 64707499.

             

Informācija sagatavota 2016.gada 23.februārī

 

Iesniegumus uz nomas tiesībām var iesniegt Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, Teritorjās plānošanas daļā vai pagasta pārvaldē. Sīkāka informācija pa tālruņa numuru 647 07 499.

 

FIZISKAS PERSONAS IESNIEGUMS PAR ZEMES NOMU

 

JURIDISKAS PERSONAS IESNIEGUMS PAR ZEMES NOMU

>