Medību tiesības

Valkas novada dome plāno iznomāt medību tiesības sev piederošajos vai valdījumā esošajos zemes gabalos Ērģemes pagastā, ar kadastra apzīmējumiem 94520080251 (platība 0,48 ha), 94520080217 (platība 1 ha), 94520080314 (platība 1,73 ha), 94520050060 (platība 1,29 ha), 94520030141 (platība 1,3 ha), 94520030095 (platība 0,79 ha), 94520010088 (platība 0,45 ha), 94520010086 (platība 0,59 ha), 94520030119 (platība 0,5 ha);. Medību tiesību nomas līguma termiņš 5 gadi vai īsāks. Medību tiesību nomas maksa (bez PVN) 0,40 EUR par 1 ha.

 

Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas brīža Valkas novada domes mājas lapā (publicēts 22.09.2017.) uz medību tiesību nomu minētajos zemes gabalos pieteiksies vairākas personas, tiks rīkota medību tiesību nomas izsole.

 

Iesniegumus uz nomas tiesībām var iesniegt Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 12. kabinetā. Sīkāka informācija pa tālruņa numuru 64707490.

 

Iesniegumam jāpievieno Medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumos minētie dokumenti:

http://www.valka.lv/wp-content/uploads/2015/06/Valkas-novada-domes-med%C4%ABbu-ties%C4%ABbu-nomas-pie%C5%A1%C4%B7ir%C5%A1anas-noteikumi2.pdf

 


 

Valkas novada dome plāno iznomāt medību tiesības sev piederošajos vai valdījumā esošajos zemes gabalos Valkas pagastā, ar kadastra apzīmējumu 94880060175 (platība 17,52 ha), Ērģemes pagastā, ar kadastra apzīmējumiem 94520110169 (platība 2,06 ha), 94520080144 (platība 5,5 ha), 94520090080 (platība 2,3 ha), 94520060041 (platība 9,6 ha) ;. Medību tiesību nomas līguma termiņš 5 gadi vai īsāks. Medību tiesību nomas maksa (bez PVN) 0,40 EUR par 1 ha.

 

Ja divu nedēļu laikā no šī sludinājuma publicēšanas brīža Valkas novada domes mājas lapā (publicēts 19.09.2017.) uz medību tiesību nomu minētajos zemes gabalos pieteiksies vairākas personas, tiks rīkota medību tiesību nomas izsole.

 

Iesniegumus uz nomas tiesībām var iesniegt Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, 12. kabinetā. Sīkāka informācija pa tālruņa numuru 647 07 490.

 

Iesniegumam jāpievieno Medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumos minētie dokumenti:

http://www.valka.lv/wp-content/uploads/2015/06/Valkas-novada-domes-med%C4%ABbu-ties%C4%ABbu-nomas-pie%C5%A1%C4%B7ir%C5%A1anas-noteikumi2.pdf

 

 

>