APSTIPRINĀTS PAŠVALDĪBAS LAUKSAIMNIECĪBAS ZEMES NOMAS PAKALPOJUMU MAKSAS CENRĀDIS   2018.gada 1.jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kurā noteikts, ka neapbūvēta pašvaldības  zeme iznomājama rīkojot nomas tiesību ...

06.05.2022

Cienījamie Valkas novada garāžu īpašnieki, tiesiskie valdītāji un lietotāji, kuru garāžas atrodas uz zemes vienībām Valkā, Mazā Avotkalna iela 1A un Mazā Rūjienas iela 1A.   Informējam Jūs, ka Valkas novada pašvaldība ir veikusi šādas izmaiņas zemes vienību iznomāšanas kārtībā:   1.    ...

21.04.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka nomai bez apbūves tiesībām ir pieejama daļa no zemes vienības Valkā, Poruka ielā 8, kadastra apzīmējums 9401 004 0149, platība 3 534 m2, atbilstoši pievienotai zemes vienības daļas izvietojuma shēmai.     Zemes nomas maksa par zemes vienības nomu ir paredzama ...

14.04.2022

Valkas novada pašvaldība informē, ka nomai bez apbūves tiesībām ir pieejama zemes vienība Valkā, Blaumaņa ielā 4B, kadastra apzīmējums 9401 005 0014, platība 9 009 m2. Zemes vienības izvietojuma shēma:     Nomai ir pieejamas daļas no zemes vienības, Valkas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu ...

14.04.2022

Pieejamas zemes vienības sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai Valkas novada administratīvajā teritorijā Nosaukums Kadastra apzīmējums Nomas objekts Platība (m2) KĀRĶU PAGASTĀ “Dārziņi” 9466 005 0323 Nr.10 197.0 Nr.11 135,0 Nr.18 290,1 Nr.28 185,8 Nr.29 135,2 Nr.32 158,6 Nr.38 232.0 Nr.40 358,0 Nr.45 195,0 Nr.46 126,0 Nr.47 189,0 Nr.49 231,0 Nr.50 216,0 Nr.51 238,0 “Dārziņi” 9466 ...

30.03.2022

Aicinām pieteikties uz sekojošu, vasarnīcu teritorijā pieejamo, neapbūvētu zemes gabalu nomu, bez apbūves tiesībām Valkas novadā   Nomas līguma termiņš 5 gadi Pilsēta/pagasts Zemes gabala kadastra apzīmējums Nosaukums Zemes platība, ha Zemes gabala minimālā nomas maksa gadā (euro) ...

30.03.2022