01.06.2016
Nolemts pārtraukt nekustamā īpašuma Rūjienas iela 31, Valkā, Valkas novadā izsoli

Pamatojoties uz Valkas novada domes 2016.gada 26.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 32.§), tika nolemts pārtraukt nekustamā īpašuma Rūjienas iela 31, Valkā, Valkas novadā, kadastra numurs 9401 008 0377 izsoli, kas bija paredzēta 2016.gada 10.jūnijā plkst. 10:00, Beverīnas ielā 3, Valkā, 1.stāva apspriežu telpā (sludinājums publicēts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”  (09.05.2016., Nr.88 (5660)).

 

Atvainojamies visiem interesentiem un pretendentiem. Samaksātā reģistrācijas maksa un nodrošinājums tiks atmaksāti.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.