04.04.2018
Par nomas tiesību izsoli uz biroja telpas nomu Valkā, Rīgas ielā 24

Valkas novada dome izsludina rakstisku izsoli uz biroja telpas Valkā, Rīgas ielā 24, (pirmajā stāvā, telpas numurs Nr.003,12.1m2 platībā un Nr.5, 2.7m2), kadastra numurs 9401 001 0532 001 003, nomu. Nomas objekts ir nodrošināts ar šādiem pakalpojumiem: elektroapgāde, centralizētā apkure, koplietošanas sanitārās telpas ar ūdensapgādes, kanalizācijas pakalpojumiem.

Nosacītā nomas maksa mēnesī: par 1m2 ir EUR 1.40 bez PVN.

Nomas objekts tiek iznomāts uz laiku līdz 10 gadiem.

Izsolē var piedalīties ikviena rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kura izsoles noteikumos noteiktajā termiņā ir izpildījusi noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

Pretendenti var saņemt Izsoles nolikumu personīgi katru darba dienu Valkas novada domē, Beverīnas ielā 3, (e-pasts: novads[uz]valka[punkts]lv) vai elektroniski mājas lapā www.valka.lv.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018.gada 20.aprīļa plkst.9:00 Valkas novada domē Beverīnas ielā 3, Valkā vai pa pastu uz adresi: Valkas novada dome, Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701, lai sūtījums tiktu saņemts līdz norādītajam termiņam.

Iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks 2018.gada 20.aprīlī plkst.10:00, Valkas novada domes apspriežu zālē, Beverīnas ielā 3, Valka, Valkas novads.

Nomas objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar SIA “Valkas Namsaimnieks” valdes locekli Ivo Meļķi, tālr.64781272; mob.tālr.: +37126465346. Izsoles noteikumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.