25.02.2020
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem Biroja telpas, Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads

Valkas novada dome informē, ka šī gada 21.februārī ir notikusi rakstiska izsole nomas objektam – biroja telpas Valkā, Rīgas ielā 22, 3.stāvā, telpa Nr.8.

 

Izsolē piedalījās divi pretendenti.

 

Ar Valkas novada domes Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un privatizācijas komisijas 21.02.2020. lēmumu (protokols Nr.3.,2.§) ir apstiprināti rakstiskas izsoles rezultāti un nodots iznomāšanai pašvaldības nomas objekts – biroja telpa, Valkā, Rīgas ielā 224, (trešajā stāvā, telpa Nr. 8, platība 11.9m2) ar nomas maksu mēnesī par 1 m2 EUR 1.50, bez PVN, nosakot nomas līguma termiņu – 10 gadi.

 

Tiesības slēgt nomas līgumu par nomas objektu ir ieguvis pretendents SIA “Ziemeļu Apdrošināšanas brokeri”, reģistrācijas numurs 40103804601

 

Objekts tiek iznomāts biroja vajadzībām.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.