03.06.2022
Paziņojums par nomas tiesību izsoles rezultātiem zemes vienībām un to daļām Valkā un Valkas pagastā

Valkas novada pašvaldība informē, ka 2022. gada 27. maijā bija paredzēta nomas tiesību izsole uz vairākām zemes vienībām un to daļām. Paredzamais nomas līguma termiņš visu nomas objektu nomai tika noteikts līdz 2026. gada 31. decembrim.

 

Izsoles statuss, pretendenti, uzvarētāji, nosolītās nomas maksas ir attēlotas tabulā zemāk.

 

Nomas objekts, atrašanās vieta kadastra apzīmējums

Izsoles statuss

Pretendentu skaits

Nosolītā nomas maksa

Uzvarētājs

“Celtnieks 43”, Valka, 9401 008 0730

Ir notikusi

3

80.00

Lolita Ozoliņa

“Alieši 168”, Valkas pagasts, 9488 005 0295

Ir notikusi

1

40.00

Raivo Liiv

“Saules Saktas”, Valkas pagasts, 9488 006 0463

Ir notikusi

4

175.00

Edgars Teteris

“Dārziņi”, Valkas pagasts, 9488 010 0054

Nav notikusi

-

-

-

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.