15.12.2020
Izglītības, kultūras un sporta komitejas darba kārtība (18.12.2020.)

Sēde sasaukta 2020. gada 18.decembrī plkst. 8.00

Sēde tiks organizēta attālināti.

 

Darba kārtība :

1.   Par Valkas novada amatiermākslas kolektīvu vadītāju amatu saraksta apstiprināšanu no valsts budžeta mērķdotācijas vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gadā.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

2.   Par valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldību izglītības iestādēm sadali Valkas novadā no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

3.   Informācija par Valkas J.Cimzes ģimnāzijas bioloģijas skolotāju sadarbību un par pedagogu statistiku.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

4.   Ziņojumi, iesniegumi un citi jautājumi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.