Komitejas

Agris Simulis – komitejas priekšsēdētājs

Vents Armands Krauklis

Agris Krastiņš

Kristaps Sula

Aivars Gailis

Jānis Anže

Varis Juškevičs

Vents Armands Krauklis – komitejas priekšsēdētājs

Viesturs Zariņš

Agris Simulis

Agris Krastiņš

Kristaps Sula

Unda Ozoliņa

Dace Bašķe

Unda Ozoliņa – komitejas priekšsēdētāja

Vents Armands Krauklis

Maruta Stabulniece

Vilmārs Vesingi

Varis Juškevičs

Sandra Pilskalne

Andris Dainis

Vents Armands Krauklis - komitejas priekšsēdētājs

Agris Simulis

Unda Ozoliņa

Viesturs Zariņš

Aivars Sjademe

Maruta Stabulniece

Agris Krastiņš

Viesturs Zariņš – komitejas priekšsēdētājs

Vents Armands Krauklis

Aivars Sjademe

Sandra Pilskalne

Dace Bašķe

Vilmārs Vesingi

Andris Dainis