Komitejas

Vents Armands Krauklis – komitejas priekšsēdētājs

Unda Ozoliņa

Agris Simulis

Agris Krastiņš

Kristaps Sula

Viesturs Zariņš

Valdis Šaicāns

Agris Simulis – komitejas priekšsēdētājs

Vents Armands Krauklis

Andis Sula

Jānis Anže

Agris Krastiņš

Kristaps Sula

Aivars Sjademe

 

Unda Ozoliņa – komitejas priekšsēdētāja

Vents Armands Krauklis

Maruta Stabulniece

Andris Dainis

Sandra Pilskalne

Evija Smane

Valdis Šaicāns

 

Viesturs Zariņš – komitejas priekšsēdētājs

Vents Armands Krauklis

Andis Sula

Andris Dainis

Evija Smane

Sandra Pilskalne

Dace Bašķe

 

Vents Armands Krauklis - komitejas priekšsēdētājs

Unda Ozoliņa

Agris Simulis

Agris Krastiņš

Viesturs Zariņš

Maruta Stabulniece

Valdis Šaicāns