Komitejas

Aigars Roga– komitejas priekšsēdētājs

Agris Krastiņš - komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Vents Armands Krauklis

Jānis Anže

Guntis Albergs

Dace Bašķe

Juris Žurovičs

 

 

Vents Armands Krauklis - komitejas priekšsēdētājs

Jānis Anže

Gita Avote

Viesturs Zariņš

Agris Krastiņš

Kristaps Sula

Agnis Birkavs

 

Gita Avote - komitejas priekšsēdētāja

Maruta Stabulniece - komitejas priekšsēdētāja vietniece

Vents Armands Krauklis 

Vilmārs Vesingi

Andris Dainis

Sandra Pilskalne

Guntis Albergs

Vilmārs Vesingi - komitejas priekšsēdētājs

Vents Armands Krauklis - komitejas priekšsēdētāja vietnieks

Maruta Stabulniece

Agris Krastiņš

Viesturs Zariņš

Kristaps Sula

Agnis Birkavs

Dace Bašķe - komitejas priekšsēdētāja

Gita Avote - komitejas priekšsēdētāja vietniece

Vents Armands Krauklis

Vilmārs Vesingi

Andris Dainis

Sandra Pilskalne