06.01.2021
Apvienotā finanšu, saimniecisko lietu, attīstības lietu, sociālo lietu un izglītības, kultūras un sporta ārkārtas komitejas darba kārtība (08.01.2021)

Sēde sasaukta  08.01.2020 plkst.10.00

Sēdes norises vieta: attālināti

 

Darba kārtība :

 

1. Valkas novada domes administrācijas un iestāžu amatu sarakstu apstiprināšana.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

2. Par konceptuālu atbalstu datortehnikas iegādei finanšu līzingā.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

3. Par konceptuālu atbalstu operatīvā līzinga līguma slēgšanai par autotransportu.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

4. Par konceptuālu atbalstu aizņēmumu ņemšanai investīciju projektu realizēšanai un infrastruktūras objektu būvniecībai.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

5. Par vidēja termiņa aizņēmuma ņemšanu īslaicīga finanšu līdzekļu deficīta segšanai.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

6. Par aizņēmuma ņemšanu tehnisko projektu izstrādāšanai.

Ziņo – Ilze Grandava, Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

7. Par nevalstiskajām organizācijām piešķirtajiem finanšu līdzekļiem no Valkas novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta.

Ziņo – Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

8. Valkas novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta apstiprināšana.

Ziņo – Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

9. Valkas novada pašvaldības 2021.gada ziedojumu budžeta apstiprināšana.

Ziņo – Ilze Grandava – Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

 

10. Par Ērģemes pagasta bibliotēku reorganizāciju.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

 

11. Par saistošo noteikumu Nr._ „Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Valkas novadā” apstiprināšanu.

Ziņo – Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

12. Par izmaiņām Valkas novada pašvaldības Zemes komisijā.

Ziņo - Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

13. Par izmaiņām Komisijā tiesiskuma uzraudzībai un lēmumu pieņemšanai darījumos ar lauksaimniecības zemi.

Ziņo - Viesturs Zariņš, novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

14. Par vecāku līdzmaksājumu profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

Ziņo – Rolands Rastaks, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.