- Kontakti

Darba laiks

P.            08:00 - 12:00   13:00 - 18:00

O. T. C    08:00 - 12:00   13:00 - 17:00

P.            08:00 - 12:00   13:00 - 16:00

S. Sv.                        ----------

 

Valkas novada domes kase, Semināra ielā 29, Valkā, strādā darba dienās no plkst.9.00 - 13.00.

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: informatīvai saziņai un e-parakstītu* dokumentu iesniegšanai epasts - novads@valka.lv

 

 

*dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

 

 

E-pakalpojuma „E-iesniegums iestādei” ietvaros iesniedzams dokuments, kurā ietverts pašvaldības kompetencē esošs lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, atbilstoši Iesniegumu likumam.

 

E-iesniegums

 

Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu.

 

Valkas novada domes rekvizīti:

Reģ.Nr. 90009114839, PVN Nr. LV90009114839  
Banka  
AS SEB banka LV62UNLA0050014277068, LV16UNLA0050014283134
Konts ziedojumiem, AS SEB Banka LV15UNLA0050014343001
AS “Swedbanka” LV60HABA0551032873013

Valkas novada domes kase, Semināra ielā 29, Valkā, strādā darba dienās no plkst.8.30 - 13.00.

Valkas novada domes administrācija (fakss - 647 07 493)

Vadība

Vents Armands Krauklis

Priekšsēdētājs

64722234

vents.krauklis@valka.lv

Viesturs Zariņš

Priekšsēdētāja vietnieks

64722237,26469153

viesturs.zarins@valka.lv

Ainārs Zābers

Izpilddirektors

64707620,26432490

ainars.zabers@valka.lv

Guntis Bašķis

Izpilddirektora vietnieks

29431717

guntis.baskis@valka.lv

Sandra Kažociņa

Izpilddirektora palīdze

64722203,25449980

dome@valka.lv

Priekšsēdētāja sekretariāts

 

Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701

 

 

Inguna Medne

Priekšsēdētāja sekretariāta vadītāja

64707486,29250086

novads@valka.lv

Anda Mičule

Priekšsēdētāja sekretariāta sekretāre 

64707486,25749522

anda.micule@valka.lv

Zane Brūvere-Kvēpa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

64707486,26444002

zane.bruvere@valka.lv

Dace Pūce

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu speciāliste

28337768

dace.puce@valka.lv 

Māra Apine

Klientu apkalpošanas speciāliste

64722238,25628056

mara.apine@valka.lv

Speciālisti

Andris Gindra

Darba aizsardzības un civilās aizsardzības speciālists

64707483,26183387

andris.gindra@valka.lv

Māris Zālītis

Būvinženieris

28695270

maris.zalitis@valka.lv

Vilnis Vilguts

Vecākais datorsistēmu un datortīklu administrators

64707487,26444601

vilnis.vilguts@valka.lv

Guntis Vilguts

Datorsistēmu un datortīklu administrators

20232952

guntis.vilguts@valka.lv

Ināra Lazdiņa

Kooperācijas speciāliste

26564401

 

Linda Zariņa

Sabiedrības veselības organizatore

28644365

linda.zarina@valka.lv

Aksana Markoviča

Administratīvās komisijas sekretāre

64726911

aksana.markovica@valka.lv

 

Administratīvi juridiskā nodaļa (Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701)

Aleksandrs Golubovs
Vadītājs 64707477,28331140  aleksandrs.golubovs@valka.lv
Mārīte Valtiņa Jurists – iepirkumu speciālists 64707480,25430356
marite.valtina@valka.lv
Ilona Freimane Vecākais iepirkumu speciālists 64707480,25749555 ilona.freimane@valka.lv
Ivita Aumeistere Jurista palīgs 64707482,26407472 ivita.aumeistere@valka.lv
Gundega Ukre Jurista palīgs 64722235,28382321 gundega.ukre@valka.lv
Sarmīte Reke Arhivārs 64781319,29176316 sarmite.reke@valka.lv
Attīstības un plānošanas nodaļa (Beverīnas iela 3, Valka, Valkas novads, LV-4701)
Gunta Smane Vadītāja 64707478,26463408  gunta.smane@valka.lv
          Teritorijas plānošanas daļa
Lāsma Engere Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniece 64707499,29299595 lasma.engere@valka.lv
Ingars Siliņš Teritorijas plānotājs 64707490,26526090 ingars.silins@valka.lv
Kristīne Salniņa Teritorijas plānotāja 64707499,25749130 kristine.salnina@valka.lv
Daira Zalužinska Nekustamā īpašuma nodokļa administratore 64707479,29237967 daira.zaluzinska@valka.lv
          Attīstības un projektu daļa
Jana Putniņa Projektu daļas vadītāja 64722250,26414197 jana.putnina@valka.lv
Toms Simtiņš Projektu vadītājs 64722236,25625455 toms.simtins@valka.lv
Inga Aleksejeva Projektu vadītāja 64722236;26128051 inga.aleksejeva@valka.lv
Grāmatvedības un finanšu nodaļa (Semināra iela 29, Valka, Valkas novads, LV-4701)
Ilze Grandava Vadītāja 64707615,28379239 ilze.grandava@valka.lv
Iveta Markova Vadītājas vietniece budžeta plānošanas jautājumos 64781201,26468901 iveta.markova@valka.lv
Vita Boša Vadītājas vietniece grāmatvedības jautājumos 64781201,25449953 vita.bosa@valka.lv
Antra Ķīkule Iekšējās kontroles galvenā speciāliste 64707488; 28677024 antra.kikule@valka.lv
Ludmila Dubrovina Grāmatvede 64707616,26533657 ludmila.dubrovina@valka.lv
Valda Tauriņa Grāmatvede 64707618 valda.taurina@valka.lv
Līga Beitika Grāmatvede 64707618 liga.beitika@valka.lv
Ilga Velde Algu grāmatvede 64707619 ilga.velde@valka.lv
Lelda Braže Algu grāmatvede 64723335,26642124 lelda.braze@valka.lv
Vita Mikāne Grāmatvede 64707614 vita.mikane@valka.lv
Vera Dzene Grāmatvede 64707619 vera.dzene@valka.lv
Agnija Balode Grāmatvede 25629078 agnija.balode@valka.lv
Iveta Krastiņa Grāmatvede - kasiere 64722059 iveta.krastina@valka.lv
Viktors Kaņepe Finanšu analītiķis 64722053 viktors.kanepe@valka.lv
Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļa (Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701)  
Rolands Rastaks Vadītājs 25779961 rolands.rastaks@valka.lv
Aivars Ikšelis Izglītības un kultūras daļas vadītājs 64722360,26469125 aivars.ikselis@valka.lv
Raivis Graņics
Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs 64720615,25771165 raivis.granics@valka.lv
Ramona Lapiņa Izglītības speciāliste 64707501,29434561 ramona.lapina@valka.lv
Līga Lāne Masu pasākumu organizatore 64707476,22042722 liga.lane@valka.lv
Maija Kaimiņa Interjera un reklāmas dizaina māksliniece 25629910 maija.kaimina@valka.lv
Māris Koops Sporta speciālists Valkā 64720615,29424580 maris.koops@valka.lv
Agris Knope Valkas stadiona pārzinis 26167495  
Dzintars Stočka Šautuves instruktors 26333869 dzintars.stocka@valka.lv
Romina Meļņika Jaunatnes lietu speciāliste 29472781

romina.melnika@valka.lv

jaunatne@valka.lv

Artūrs Zvaigzne Jaunatnes brīvā laika organizators   arturs.zvaigzne@valka.lv
Personāla nodaļa (Semināra iela 29, Valka, Valkas novads, LV-4701)
Līga Metuzāle Vadītāja 64722000,28632770 liga.metuzale@valka.lv
Gundega Veinberga
Personāla speciāliste - nodaļas vadītājas vietniece 29113378 gundega.veinberga@valka.lv
Inta Markova Personāla speciāliste 64781204,26534713 inta.markova@valka.lv
Aksana Markoviča
Personāla speciāliste 64726911 aksana.markovica@valka.lv
Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas nodaļa (Raiņa iela 25A, Valka, Valkas novads, LV-4701)  
Inese Vehi Vadītāja 64722503,26676912 inese.vehi@valka.lv
Vija Iļda Darbu vadītāja 64722503,29135529 vija.ilda@valka.lv
Inārs Šalders Nodaļas vadītājas vietnieks 64722503,26333885 inars.salders@valka.lv
Rita Luguze J. Cimzes kapu pārzinis 26400894  
Iluta Apine
Meža kapu pārzinis 26311928  
Karīna Božeņecka Vetārsta palīgs, dzīvnieku patversme 28652429  
Inga Baltere
Vetārsta palīgs, dzīvnieku patversme 26127430  
Saimnieciskā daļa
Jānis Lomašs Saimniecības pārzinis 64707484,26622891 janis.lomass@valka.lv
Siltumapgādes nodaļa (Rīgas 22, Valka, Valkas novads, LV-4701; siltums@valka.lv
Dzintars Rudzītis Vadītājs 64722332,22012870  
Katlumāja Raiņa iela 12b 64722969  
Katlumāja Rūjienas iela 5 64723998  
Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa (Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, LV-4701)
Gundars Avotiņš Vadītājs 64723402,26333453 gundars.avotins@valka.lv
Brigita Miķelsone Vadītāja vietniece 64723402,26336689 brigita.mikelsone@valka.lv

 

Ērģemes pagasta pārvalde
 

„Pūcītes”, Ērģemes pagasts,

Valkas novads, LV-4711

64725225,F.64725225 ergeme@valka.lv
Pēteris Pētersons
Vadītājs 64728020,26280656 peteris.petersons@valka.lv
Gita Dance Uzskaitvede 64725225 ergeme@valka.lv
Kārķu pagasta pārvalde
 

„Ausmas”, Kārķu pagasts,

Valkas novads, LV-4716

64728020,F.64728020 karki@valka.lv
Pēteris Pētersons Vadītājs 64728020,26280656 peteris.petersons@valka.lv
Vita Jundzīte Uzskaitvede 64728020 karki@valka.lv
Guntars Krastiņš Komunālās saimniecības vadītājs 29105974  
Valkas pagasta pārvalde
 

Lugažu muiža, Valkas pagasts,

Valkas novads, LV-4701

64781371 pagasts@valka.lv
Jānis Lapsa Vadītājs 64781371,26638683 janis.lapsa@valka.lv
Mirdza Briede Uzskaitvede-lietvede 64781371 pagasts@valka.lv
Vijciema pagasta pārvalde
 

„Dalderi”, Vijciems,

Valkas novads, LV-4733

  vijciems@valka.lv
Mārīte Kalniņa Vadītāja 26457989
marite.kalnina@valka.lv
Felikss Bošs Vadītājas v.i. 25600208  
Baiba Kalniņa Uzskaitvede 28645745 vijciems@valka.lv
Zvārtavas pagasta pārvalde
 

„Luturskola”, Zvārtavas pagasts,

Valkas novads, LV-4735

26141580 zvartava@valka.lv
Raitis Priede Vadītājs 26141580,29112302 raitis.priede@valka.lv
Marita Treijere Uzskaitvede 26141580 zvartava@valka.lv

 

Valkas novada Sociālais dienests
  Rūjienas iela 3d, Valka, LV-4701 64725937 socialais.dienests@valka.lv
Natālija Dubrovska Vadītāja 64725937,29452453 natalija.dubrovska@valka.lv
Iveta Poriete Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja 64725938,28374397 iveta.poriete@valka.lv
Kristīna Melančuka Lietvede 64722233 socialais.lietvede@valka.lv
Inese Mūze Sociālās palīdzības organizators
28687297 inese.muze@valka.lv
Zane Zariņa Vadītājas vietniece - sociālā darbiniece 64725939,28687967 zane.zarina@valka.lv
Zita Roze Sociālais darbinieks Ērģemes un Kārķu pagastos 64725245,28673013 zita.roze@valka.lv
Dace Bašķe

Sociālā darbiniece - Valkas pagasts , 

Vijciema pagasts, Zvārtavas pagasts

64781372,28692945 dace.baske@valka.lv
Lana Paškēvica

Sociālā darbiniece  darbam ar ģimenēm

ar bērniem

64725940,28677671 lana.paskevica@valka.lv 
Kristiāna Brolīte

Sociālā darbiniece  darbam ar ģimenēm

ar bērniem

28681324 kristiana.brolite@valka.lv
Valkas novada Bāriņtiesa
  Semināra iela 9, Valka, LV-4701 64725933 barintiesa@valka.lv
Kārlis Briedis Priekšsēdētājs 64725933,29453790 barintiesa@valka.lv
Sandra Lauciņa Priekšsēdētāja vietniece 64722212,27820458 sandra.laucina@valka.lv
Aija Oliņa Locekle 64722212,27840754 aija.olina@valka.lv
Daila Cekula Locekle 27871162 daila.cekula@valka.lv
Ligita Šaicāne Locekle 27871459 ligita.saicane@valka.lv
Inese Vērzemniece Sekretāre   inese.verzemniece@valka.lv
Sociālās aprūpes nams
  Rūjienas iela 3, Valka, LV-4701 64725982  
Eleonora Bērziņa Vadītāja 64725982  eleonora.berzina@valka.lv
Dežuranti   64725983  
Sociālā darbiniece   64725984  
Medicīnas māsa   64725981  
Valkas novada Ģimenes atbalsta centrs “Saulīte”
  “Čiekuriņi”, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711 64725396 bernu.nams@valka.lv
Agrita Poga
 Direktores v.i.
64725396,25749132 bernu.nams@valka.lv
Audzinātājas   26604464 bernu.nams@valka.lv

 

Aivars Ikšelis Izglītības un kultūras daļas vadītājs 64722360,26469125 aivars.ikselis@valka.lv
Ramona Lapiņa Izglītības speciāliste 64707501,29434561 ramona.lapina@valka.lv
Pirmskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”
  Ausekļa iela 44, Valka, LV-4701 64724164 pasacina@valka.lv
Laila Ozoliņa Vadītāja 64724164 pasacina@valka.lv
Valentīna Aržānova Saimniecības pārzine 64724164 valentina.arzanova@valka.lv
Jolanta Visocka Logopēde 26158212  
Ina Nagle Psihologs 26158212  
Spec. pirmskolas izglītības iestāde “Pumpuriņš”
  Puškina iela 10, Valka, LV-4701 64722076 pumpurins@valka.lv
 Inta Kruška Vadītāja 64723632; 27821999 inta.kruska@valka.lv

 

Skolas
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
  Raiņa iela 28A, Valka, LV-4701 64707271 gimnazija@valka.lv
Lilita Kreicberga Direktore 64707546 lilita.kreicberga@valka.lv
Inga Pētersone Sekretāre, Raiņa iela 28a
64707271 gimnazija@valka.lv
Ilona Rulle Administratore, Ausekļa iela 5
64707508  
Ieva Kauliņa
Saimniecības pārzine 26339855 ieva.kaulina@valka.lv 
Ērģemes pamatskola
  Ērģeme, Ērģemes pagasts, LV-4711 64725338  ergeme.skola@valka.lv
Olita Šauja Direktore 64725338  
Evita Cimbule Pirmsskolas izglītības metodiķis 64725222  
Irīda Klaipa Lietvede 64725349,26669743  
Elita Kaņepe Virtuves pavāre 64720913  
Kārķu pamatskola
  Kārķi, Kārķu pagasts, Valkas novads LV-4716   karki.skola@valka.lv
Baiba Smane Direktore 26425031  
Aleksandra Krastiņa Sekretāre    
Ozolu sākumskola
  Pamatskola, Zvārtavas pagasts, Valkas novads, LV-4735 26424506 ozoli.skola@valka.lv
Irina Ziemiņa Direktore  26424506  
Vijciema pamatskola
  “Druvas”, Vijciema pag., Valkas novads LV-4733 26430527 vijciems.skola@valka.lv
Aīda Vītola Direktore 26430527  
Asja Ozoliņa Pirmsskolas skolotāja 26457010  
  Lietvede 64728179  

 

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība
Mākslas skola
  Beverīnas iela 5, Valka, LV-4701 64724078 makslas.skola@valka.lv
Maruta Stabulniece Direktore 64724078 maruta.stabulniece@valka.lv
Daiga Soloveiko Direktores vietniece mācību darbā 64724078 daiga.soloveiko@valka.lv
J. Cimzes Mūzikas skola
  Semināra iela 25, Valka, LV-4701   muzikas.skola@valka.lv
Līga Veinberga Direktore 64707001,29356739 liga.veinberga@valka.lv
Lolita Medne Direktora vietniece mācību darbā 64707004  
Valija Laviņa Sekretāre 64707003 valija.lavina@valka.lv
Bērnu – jaunatnes sporta skola
  Semināra iela 27a, Valka, LV-4701 64722046  bjss@valka.lv
Mudīte Gerke Direktore 64722046 bjss@valka.lv
Lija Krūkliņa Direktores vietniece
64723942 bjss@valka.lv
Bērnu un jauniešu centrs “Mice”
  Semināra iela 27, Valka, LV-4701 64724909 bjc@valka.lv
Kristīne Ganiņa Direktore 64723036,26423172 kristine.ganina@valka.lv
Tija Bērtiņa Izglītības speciāliste 64724909;22011783  tijonis@inbox.lv
Dace Kaņepe Sekretāre 64724909 bjc@valka.lv
Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs
  Semināra iela 21, Valka, LV-4701    
Romina Meļnika Jaunatnes lietu speciāliste 29472781 romina.melnika@valka.lv

 

Kultūra
Aivars Ikšelis Izglītības un kultūras daļas vadītājs 64722360,29423675 aivars.ikselis@valka.lv
Līga Lāne Masu pasākumu organizatore 64707476,22042722 liga.lane@valka.lv
Valkas novadpētniecības muzejs
   Rīgas iela 64,Valka, LV-4701  64722198  muzejs@valka.lv
Meldra Cimdiņa  Direktore  64781199,26639294  meldra.cimdina@valka.lv
Aija Priedīte Galvenais krājuma glabātājs 64722199,64722198 aija.priedīte@valka.lv
Ligita Drubiņa Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītājs 64722198 ligita.drubina@valka.lv
Viktorija Maļukova Muzeja pedagogs 64722198 viktorija.malukova@valka.lv
Ilona Ločmele Izstāžu un ekspozīciju zāļu uzraugs 64722198  
Valkas pilsētas kultūras nams
  E. Dārziņa iela 8,Valka, LV-4701 64723705, 64724266 valkakn@valka.lv
Māris Žigats
Direktors
64724266; 28626283 maris.zigats@valka.lv 
Līga Pandalone Direktora vietniece 64723705; 29440558 liga.pandalone@valka.lv
Līga Šnuka Kultūras pasākumu organizatore 64723705; 29230511 liga.snuka@valka.lv
Ilvars Rullis Saimniecības pārzinis 29403241 ilvars.rullis@valka.lv
  Dežurants/kasieris 64723055;20235967  
Ērģemes pagasta Turnas tautas nams
  „Valžkalni”, Turna, Ērģemes pag., LV-4711 26419724 turnatn@valka.lv
Līga Krama Vadītāja 26419724  
Kārķu pagasta tautas nams
  “Tautas nams”, Kārķi, Kārķu pag., LV- 4716 26365892 karkitn@valka.lv
Dace Pieče Vadītāja 26365892  
Valkas pagasta Saieta nams “Lugažu muiža”
  „Lugažu muiža”, Valkas pag., LV- 4701 26319816 valkatn@valka.lv
Evija Smane Vadītāja  26319816 evija.smane@valka.lv
Vijciema pagasta Tautas nams
  „Dalderi”, Vijciema pag., LV- 4733 29386820 vijciemstn@valka.lv
Vita Bērziņa Vadītāja 29386820  
Mierkalna tautas nams
  „Mierkalna Tautas nams”, Zvārtavas pag. LV- 4735 28600566 zvartavatn@valka.lv
Evija Zeme Mierkalna tautas nama vadītāja 28600566 evija.zeme@valka.lv

 

Valkas novada centrālā bibliotēka
  Rīgas iela 22, Valka, LV- 4701 64723672 valkasbiblioteka@valka.lv
Ginta Dubrovska Direktore 64724371,26333466 ginta.dubrovska@valka.lv
Ērģemes pagasta bibliotēka
  „Arkādijas” Ērģeme, Ērģemes pagasts, LV- 4711 26204779 ergemesbiblioteka@valka.lv
Līga Kondratjeva Vadītāja    
Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēka
  „Starteri”, Omuļi, Ērģemes pagasts, LV- 4711 25476555 omulubiblioteka@valka.lv
Valve Āboliņa Vadītāja    
Ērģemes pagasta Turnas bibliotēka
  „Valžkalni”. Turna, Ērģemes pagasts, LV- 4711 64729745 turnasbiblioteka@valka.lv
Viktorija Skriaba Vadītāja    
Kārķu pagasta bibliotēka
  „Ausmas”, Kārķi, Kārķu pagasts, LV- 4716 64728020 karkubiblioteka@valka.lv
 Inga Bāliņa  Vadītāja    
Valkas pagasta Lugažu bibliotēka
  „Lugažu muiža”, Lugaži, Valkas pagasts, LV- 4701 64781370 lugazubiblioteka@valka.lv
Inese Avotiņa Vadītāja    
Valkas pagasta Sēļu bibliotēka
  „Pasta māja”, Sēļi, Valkas pagasts, LV- 4701 28657306 selubiblioteka@valka.lv
Dzidra Jevsejeva Vadītāja    
Vijciema pagasta bibliotēka
  „Druvas 2”, Vijciems, Vijciema pagasts, LV- 4733 64728269 vijciemabiblioteka@valka.lv
Aija Brasle Vadītāja    
Zvārtavas pagasta bibliotēka
  „Luturskola”, Zvārtavas pagasts, LV- 4735 22034783 zvartavasbiblioteka@valka.lv
Ineta Namniece Vadītāja    

 

Sports
Raivis Graņics Sporta un jaunatnes lietu daļas vadītājs 64726015,25771165 raivis.granics@valka.lv
Māris Koops Sporta speciālists Valkā 64726015,29424580 maris.koops@valka.lv
Agris Knope Stadiona dežurants 26167495  
Dzintars Stočka Šautuves instruktors 26333869 dzintars.stocka@valka.lv
Mārcis Krams Vecākais sporta organizators 26449270 marcis.krams@gmail.com
Santa Kazaka Kārķu pagasta sporta organizatore  26140913 santai.kazakai@gmail.com 
Atis Empelis Valkas pagasta sporta organizators 29878782 atis.empelis@inbox.lv
Juris Kalniņš Vijciema pagasta sporta organizators 26495396 juriskalnins24@inbox.lv
Oskars Ziemiņš Zvārtavas pagasta sporta organizators 29320467 oskarsziemins@inbox.lv

 

Būvvalde
Māris Pandalons Būvvaldes vadītājs,būvinspektors 64707491,28378470 buvvalde@valka.lv
Līga Šķepaste Arhitekte 27303998 liga.skepaste@valka.lv
Līga Ķībere Būvinspektora palīdze 64707492,26460943 liga.kibere@valka.lv
Dzimtsarakstu nodaļa (Beverīnas iela 3, Valka, LV-4701)
Māra Zeltiņa Vadītāja 64781556,28350388 mara.zeltina@valka.lv
Inita Rikse Vadītājas vietniece 64781557 inita.rikse@valka.lv

 

Pašvaldības policija (Valka, Rīgas iela 25, LV-4701; policija@valka.lv)
Diāna Jūga Priekšniece 64723431,26370198 diana.juga@valka.lv
Dežūrtālrunis   26494874  

 

SIA “Valkas Namsaimnieks” (Rīgas iela 22, Valka, LV-4701)
Ivo Meļķis Valdes loceklis 64781272,26465346 ivo.melkis@valka.lv
Inta Burdeinaja Galvenā grāmatvede 64781271,26136343 inta.burdeinaja@valka.lv
Alda Valtiņa Grāmatvede 64781271,26136343 alda.valtina@valka.lv
Dagnija Ozoliņa Parādu piedziņas speciāliste-lietvede 64781269,28632884 dagnija.ozolina@valka.lv
Silva Ioos Īres grāmatvede 64781271 silva.ioos@valka.lv
Vita Aumeistere Kasiere 64781275  
Ilona Biseniece Juriskonsults 64781269 ilona.biseniece@valka.lv
Avārijas dienests no 8:00 – 17:00 64781272,64781271  
Avārijas dienests no 17:00 – 8:00 brīvdienās un svētku dienās 64724222  

 

Tūrisma un informācijas birojs (Rīgas iela 22, Valka, LV-4701)
Dainis Čapiņš Vadītājs 64725522,26446602 tib@valka.lv
Sanda Strazdiņa Tūrisma speciāliste 64725522,26496945 tib@valka.lv
Sniedze Ragže Kooperācijas un lauku tūrisma speciāliste 26488684 sniedze.ragze@valka.lv

 

 

Nekustamā īpašuma nodoklis (Beverīnas iela 3, Valka, LV-4701)
Daira Zalužinska Nekustamā īpašuma nodokļa administrators 64707479,29237967 daira.zaluzinska@valka.lv

 

Latvijas - Igaunijas institūts (Rīgas iela 25, Valka, LV-4701)
Mārīte Uibo
Direktore 64781193; 29158517 marite.uibo@valka.lv
Lilita Šicāne
Biroja administratore
64781193  

 

Valkas novada VPVKAC (Rīgas iela 25, 1.st., Valka, LV-4701; valka@pakalpojumucentri.lv)
Linda Zariņa Valkas novada VPVKAC vadītāja 28644365 linda.zarina@valka.lv
Ausma Adiene Valkas novada VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste 66954878, 26442285 ausma.adiene@valka.lv

 

>