21.05.2015
Noslēdzies BJSS sporta zāles energoefektivitātes paaugstināšanas projekts

2015.gada aprīļa mēnesī noslēdzas projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valkas novada Bērnu – jaunatnes sporta skolas sporta zālē” īstenošana, kura ietvaros tika veikti kompleksi energoefektivitātes pasākumi BJSS sporta zāles ēkā Varoņu ielā 35B, Valkā. Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments.

 

Projekta ietvaros īstenotās aktivitātes: ēkas ārsienu siltināšana, ēkas cokola siltināšana no ārpuses, grīdas siltināšana, jumta pārseguma siltināšana, koka un alumīnija profila logu nomaiņa, ārdurvju modernizācija un avārijas izejas izbūvēšana, siltummezgla modernizācija, ēkas apkures sistēmas modernizācija, siltumapgādes un karstā ūdens sistēmas iekšējo tīklu cauruļvadu maiņa un ventilācijas sistēmas modernizācija. Šī projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts CO2 emisiju samazinājums par 90 318.46 kgCO2/gadā.

 

Projektā paredzētos būvdarbus veica SIA „YIT Celtniecība”, projekta būvdarbu būvuzraudzību – SIA “Campaign” un autoruzraudzību – SIA „AG architecture”.

 

Projekta plānotās kopējās attiecināmās izmaksas 429 263,84 EUR. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 50 % no attiecināmajām izmaksām jeb 214 631,92 EUR. Projekts tiek realizēts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" 5.kārtas ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja: Jana Putniņa, Attīstības un projektu daļas vadītāja

 

Valkas novada BJSS skolai atjaunota sporta zāle
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.