16., 17. martā Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” (URDA) pulcējās 50 pirmsskolu un skolu pedagogi – URDA vides izglītības vēstneši no Apes, Cēsu, Dikļu, Gaujienas, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Limbažu, Mazsalacas, Palsmanes, Priekuļu, Straupes, Taurenes, Valmieras, Vecpiebalgas, Vidrižu izglītības iestādēm, lai apgūtu ...

18.03.2022

2022.gada martā uzsākti būvdarbi projektam “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide”.   Kā pirmie tiek veikti rūpnīcas teritorijas nospraušanas darbi, apauguma noņemšana, kā arī zemes darbi pie grāvja pārbūves. Projekta ietvaros darbi secīgi tiks turpināti pie ...

17.03.2022

SIA “ZAAO” (ZAAO) atgādina, ka Valkas novadā nodrošina atkritumu šķirošanas pakalpojumu pieejamību gan privātmāju iedzīvotājiem, gan daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, gan juridiskām personām.   Individuāli dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums pieejams Valkas pilsētas teritorijas ...

15.02.2022

Pašvaldību atkritumu apsaimniekotājs SIA “ZAAO” (ZAAO) vērš uzmanību, ka arvien nodrošina dažāda veida iepakojuma bezmaksas nodošanas iespējas, neskatoties uz to, ka darbu sāk Depozīta sistēma. No 1.februāra vairāku veidu speciāli marķētu taru var nodot taromātos tirdzniecības vietās vai pie ...

31.01.2022

SIA “ZAAO” (ZAAO) darbības reģiona pašvaldību iedzīvotāju vērtējums sadarbībai ar uzņēmumu ir augsts un pozitīvo novērtējumu skaits salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir vēl vairāk pieaudzis. Kā liecina pagājušā gada novembrī veiktās klientu aptaujas dati, 98% aptaujas dalībnieku sadarbību ar ZAAO ...

17.01.2022

Valkas novada pašvaldība organizē un kontrolē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā teritorijā saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas un administratīvās atbildības jomā, atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajam plānam, kā ...

14.01.2022

SIA “ZAAO” (ZAAO) informē, ka līdz 2022.gada 15.janvārim savāc atkritumu konteineru laukumos novietotās eglītes bez maksas. Pēc 15.janvāra tās tiks vāktas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu.   Lūgums egles neievietot konteinerā, tās atstāt blakus konteineriem vai namu apsaimniekotāja norādītajā ...

22.12.2021

Piektdien, 15.decembrī notika SIA „ZAAO” (ZAAO) dalībnieku sapulce, kurā apstiprināts uzņēmuma 2022.gada budžeta projekts, atbalstot arī 2022.gada attīstības projektus un to finansēšanas principus.   ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis sniedza informāciju par projekta “Bioloģiski noārdāmo ...

17.12.2021

15.decembrī SIA “ZAAO” (ZAAO) EKO laukumu un EKO laukumu – biroju darbinieki pulcējās Dabas un tehnoloģiju parkā "URDA" uz apmācībām.   Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Ginta Gailuma: “Uzņēmums lielu vērību velta tam, lai regulāri papildinātu darbinieku zināšanas un prasmes kvalitatīvai ...

16.12.2021

SIA “ZAAO” (ZAAO) sākusi izsūtīt klientiem nākamā gada atkritumu izvešanas kalendārus. Tie veidoti informatīvas lapas veidā, iekļaujot norādes par sadzīves un otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu konteineru tukšošanas dienām, atgādinot saziņas iespējas ar uzņēmumu, kā arī skaidrojot šķirošanas ...

10.12.2021

Informējam par plānotajām izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā no 2022.gada 1.janvāra, kas pamatotas ar valstī apstiprinātajām dabas resursu nodokļa (DRN) izmaiņām, kas iekļautas Dabas resursu nodokļa likumā 2020.gada 23.novembrī.   DRN likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonos 2022.gadā pieaugs ...

02.12.2021

Informējam par plānotajām izmaiņām Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra (RAAC) “Daibe” atkritumu pieņemšanas cenās no 2022.gada 1.janvāra, kas pamatotas ar valstī apstiprinātajām dabas resursu nodokļa (DRN) izmaiņām.   DRN likme par atkritumu apglabāšanu poligonos 2022.gadā pieaugs līdz ...

02.12.2021