Informējam par plānotajām izmaiņām Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra (RAAC) “Daibe” atkritumu pieņemšanas cenās no 2022.gada 1.janvāra, kas pamatotas ar valstī apstiprinātajām dabas resursu nodokļa (DRN) izmaiņām.   DRN likme par atkritumu apglabāšanu poligonos 2022.gadā pieaugs līdz ...

02.12.2021

SIA “ZAAO” (ZAAO) piedāvā bez maksas nodot lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu. To klients pats var nogādāt reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” (RAAC Daibe) vai ierobežotā daudzumā nodot 20 EKO laukumos. Tāpat ir iespēja pieteikt lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma bezmaksas savākšanu ...

16.11.2021

Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “ZAAO” (ZAAO) klientiem līdz 30. novembrim ir iespēja izteikt viedokli par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem un ieteikt priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai, aizpildot ikgadējo klientu aptaujas anketu.   Aptaujas anketa pieejama elektroniski ...

15.11.2021

Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” (RAAC Daibe) notiek pirmās atkritumu krātuves rekultivācijas darbu pabeigšana.   Krātuve tiek pārklāta ar ģeomembrānu (HDPE - augsta blīvuma polietilēns), lai pilnībā novērstu siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisijas atmosfērā, kā arī novērstu ...

10.11.2021

SIA “ZAAO” (ZAAO) turpinot attīstīt modernu, iedzīvotājiem ērtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, tai skaitā paplašinot šķirošanas pakalpojumu pieejamību, atgādina, ka Valkas pilsētas teritorijas iedzīvotājiem ir iespēja pieteikties uz individuāli dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanas ...

08.11.2021

3.novembrī SIA “ZAAO” (ZAAO), pilnsabiedrība "SIA "MRK Serviss" un SIA "AIMASA" ir noslēgušas līgumu, kas paredz projektēšanu un būvdarbus projektam “Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcas “Daibe” izveide”.   Projekta realizēšana paredzēta līdz 2023.gada 1.novembrim.   Līguma ...

03.11.2021

Valkas novadā iedzīvotājiem ir pieejama infrastruktūra dalīti vāktu atkritumu nodošanai. Ir pieejami šķiroto atkritumu konteineri pie daudzdzīvokļu ēkām, publiskās vietās, ir iespēja privātmāju saimniekiem Valkas pilsētā slēgt līgumu par indivituāli dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanu. Būtisku pakalpojumu ...

28.10.2021

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, SIA ZAAO turpina klientu apkalpošanu, ievērojot noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus savu darbinieku un klientu veselībai.   Sadzīves atkritumu konteineru, šķiroto atkritumu konteineru tukšošana un citi atkritumu apsaimniekošanas ...

18.10.2021

Pašvaldību atkritumu apsaimniekotājs SIA “ZAAO” (ZAAO) šajā nedēļā uzsāk tiešsaistes diskusiju ciklu ar klientu grupām. Uz pirmo sarunu tika aicināti daudzdzīvokļu namu apsaimniekotāji.   Tikšanās reizē pārrunāti ZAAO aktuālie pakalpojumi un atkritumu apsaimniekošanas nozares aktualitātes. ...

18.10.2021

Šā gada septembrī notika pašvaldību atkritumu apsaimniekotāja SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta atkārtotai lietošanai vēl derīgu apavu, apģērbu un mājas tekstila nodošanas akcija “Otrreiz modē”.   Iedzīvotāju iesaiste akcijā bija ļoti liela – ja salīdzina vidēji mēnesī EKO ...

14.10.2021