Iesniegums

Iesniegumi tiek pieņemti klātienē, pa pastu, telefoniski, izmantojot elektroniskos pakalpojumus. Valkas novada priekšsēdētāja sekretariāta vadītājs izvērtē saņemto iesniegumu un nodod rezolūcijas ievadei vai izpildei. Nepieciešamības gadījumā darbinieks noformē mutvārdu iesniegumu. Lasīt vairāk ŠEIT

Ja iedzīvotājs ir iesniedzis Valkas novada pašvaldībai adresētu iesniegumu, Valkas novada pašvaldības priekšsēdētāja sekretariāta vadītāja noskaidro iesnieguma virzību (kam ir nodots izpildei, kurā Valkas novada pašvaldības struktūrvienībā tas pašlaik atrodas) un informē par sniegto atbildi vai informē iedzīvotāju par citu atbildes saņemšanas kārtību. Vairāk lasīt ŠEIT

Lai tiktos ar konkrētu amatpersonu – Domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, izpilddirektoru, nepieciešams iepriekš pierakstīties. Vairāk lasīt ŠEIT