Kapsētas

Vienreizēja nomas maksa par jaunu  kapavietu (bez PVN)

Kapavieta

Laukums (m2)

Maksa par kapavietu Cimzes kapos

Maksa par kapavietu

Meža, Ebreju kapos

Maksa par kapavietu
Stoķu, Ērģemes, Vijciema, Aumeisteru kapos

Vienvietīga

5.25

42.69 EUR (30.00 Ls)

28.46 EUR (20.00 Ls)

7.11 EUR (5.00 Ls)

Divvietīga

9

56.92 EUR (40.00 Ls)

42.69 EUR (30.00 Ls)

14.23 EUR (10.00 Ls)

Trīsvietīga

12

71.14 EUR (50.00 Ls)

56.92 EUR (40.00 Ls)

21.34 EUR (15.00 Ls)

Četrvietīga

15

85.37 EUR (60.00 Ls)

71.14 EUR (50.00 Ls)

28.46 EUR (20.00 Ls)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Maksas pakalpojumi Valkas  novada kapos (bez PVN)

Pakalpojumu veids

Mērvienība

Cimzes, Meža, Ebreja kapos

Stoķu, Ērģemes, Aumeisteru kapos

Vijciema kapos

Kapličas iznomāšana

diennakts

2.85 EUR 

4.00 EUR

-

Kapličas noma bēru ceremonijas laikā

vienreizēja

7.11 EUR 

10.00 EUR 

-

Sēru zvana izmantošana bēru cermonijā (Meža,

Aumeisteru kapos)

vienreizēja

2.85 EUR 

4.00 EUR

-

Apbedījuma vietas ierādīšana esošā vietā

vienreizēja

7.11 EUR 

10.00 EUR

3.56 EUR

Dēļu iznomāšana kapu malu nostiprināšanai

vienreizēja

4.27 EUR 

5.00 EUR

-

 

 

>