29.06.2020
“Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā” projekta norise

 

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā 2018. g. 28. augustā tika pabeigti pēdējie remontdarbi, un jau kopš jaunā mācību gada sākuma skolēnus un skolotājus priecē moderna un ergonomiska mācību vide.

 

Projekta ietvaros iegādātas ergonomiskas mēbeles un moderni IKT risinājumi, kas arī ieviesti un aprīkoti kabinetos. 

 

Šobrīd ir iegādātas papildus ergonomiskās mēbeles, kuras tika uzstādītas, nodrošinot mācību telpās skolēniem mūsdienu prasībām atbilstošu vidi.

 

 

Raiņa ielā ir iegūta viena stāva pilna pabeigtība. Šajā ēkā tika veikta 5 mācību telpu rekonstrukcija/izveide, rezultātā iegūstot 4 mūsdienīgas telpas – multifunkcionālo klasi, ķīmijas kabinetu, teorijas klasi un IKT laboratoriju.

 

Ausekļa ielā tika izveidotas 4 mācību klases – 3 multifunkcionālie kabineti un 1 mācību klase, kā arī atjaunots 1 sanitārais mezgls un gaitenis.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2 654 457,33 EUR, no kurām 1 247 392 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas

Projektu vadītāja

Inga Aleksejeva

Tel.nr. 64722236

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.