24.02.2021
Apstiprināts projekts “Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana”

 

2021. gada 21. janvārī Valkas un Valgas pašvaldības saņēma Administratīvo aktu Nr.120 ar informāciju, ka kopīgais projekts “Renewing and developing Valga-Valka twin town common recreational area” (“Valgas-Valkas dvīņu pilsētu kopējās atpūtas zonas atjaunošana un attīstīšana”), identifikācijas Nr. Est-Lat181 ir apstiprināts. Projekts tiek īstenots INTERREG Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014 – 2020 ietvaros. Projekta vadošais partneris ir Valgas pašvaldība, Valkas novada dome ir projekta partneris. Projektu plānots īstenot no 2021. gada 1. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

 

Šo projektu var uzskatīt kā turpinājumu jau īstenotajam “Valgas-Valkas Dvīņu pilsētas centra attīstība” projektam, jo jaunā projekta plānotie risinājumi būs vizuāli sasaistīti ar jauno pilsētas centru. Projekta mērķis ir attīstīt un uzlabot kopīgu, pievilcīgu atpūtas zonu ap Pedeles upi un Varžupīti, kur Valgas-Valkas iedzīvotāji un viesi varētu pavadīt savu brīvo laiku.

 

Iepirkums par būvprojekta izstrādāšanu un autoruzraudzību ir jau noslēdzies, un tuvākajā laikā tiks noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi projekta teritorijai.

 

Projekta ietvaros plānotas vairākas aktivitātes gan Valkas, gan Valgas pilsētā. Galvenās projekta aktivitātes:

1. Divu mākslīgo Pedeles uzpludinājumu attīrīšana, un Varžupītes tīrīšana no Raiņa ielas līdz privātīpašumam Semināra ielā 3, lai uzlabotu vides prasības un nodrošinātu dabai draudzīgu un tīru atpūtas zonu (LV un EE).

2. Labiekārtot pilsētvidi un izveidot bioloģiskās daudzveidības teritorijas, ņemot vērā sugām bagāto vidi, lai nodrošinātu augu, dzīvnieku, putnu un kukaiņu dažādību (LV un EE).

3. Uzstādīt strūklaku Pedeles upē (LV).

4. Veikt apauguma novākšanu (krūmu un koku izciršana), lai no Putraskalna pavērtos patīkama ainava uz Pedeles upi un Valgas pilsētu (LV).

5. Ielu apgaismojuma un videonovērošanas sistēmas uzstādīšana uz jaunizveidotajām un esošajām gājēju takām (LV un EE).

6. Izveidot atraktīvas aktivitātes Semināra ielā 1 (LV).

7. Izveidot jaunas atpūtas vietas (LV un EE).

8. Uzlabot esošos sporta un rotaļu laukumus (EE).

9. Radīt jaunas iespējas aktīvai atpūtai (LV un EE).

10. Izveidot gājēju un riteņbraucēju taku no cietā seguma no Raiņa ielas līdz privātīpašumam Semināra ielā 3 (LV).

11. Atjaunot Semināra ielas tiltu (LV un EE).

12. Atjaunot gājēju un riteņbraucēju takas no Sēlijas ielas līdz Latvijas-Igaunijas robežai. Takas tiks atjaunotas abos Pedeles krastos (LV).

13. Organizēt projekta noslēguma pasākumu (LV un EE).

14. Projekta aktivitāšu publicēšana, izmantojot kopīgo mājaslapu un sociālos tīklus (LV un EE).

15. Organizēt pasākumu bērnudārziem (LV un EE).

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 926 137,34 EUR, ERAF līdzfinansējums ir 85% jeb 787 216,73 EUR, abu pašvaldību līdzfinansējums ir 138 920,61 EUR. Valkas novada domes kopējais projekta budžets ir 463 067,44 EUR.

 

Projektu vadītājs: Toms Simtiņš

 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild autors un tā neatspoguļo Igaunijas - Latvijas programmas vadošās iestādes oficiālo viedokli.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.