19.05.2020
Āra lasītavas izveide Vijciemā

2020. gada 30. martā Valkas novada dome saņēma Lauku atbalsts dienesta (LAD) lēmumu par projekta “Āra lasītavas izveide Vijciemā” apstiprināšanu.

 

Projekta mērķis ir sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana Vijciema pagastā, izveidojot āra lasītavu vai bibliotēku. Projekta ietvaros plānots uzstādīt koka nojumi / lapeni ar soliem un grāmatu plauktiem. Lai piesaistītu jaunos lasītājus un dažādotu bērnu aktivitātes, kamēr vecāki lasa, plānots iegādāties arī 2 lielās āra spēles – Dambreti un Domino. Projekta kopējās izmaksas ir 3 863,61 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas ir 3 781,64 EUR un neattiecināmās izmaksas ir 81,97 EUR. Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums ir 90 % no attiecināmajām izmaksām jeb 3 403,47 EUR un Valkas novada domes līdzfinansējums 460,14 EUR.

 

Projekts tiek realizēts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātes 19.2.2 "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" rīcības 2.2. “Saturīga brīvā laika pavadīšana” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.

 

Informāciju sagatavoja:

Jana Putniņa

Attīstības un projektu daļas vadītāja

Mob. tālr.: 26414197

E – pasts: jana.putnina@valka.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.