28.05.2020
Biedrības “Medību klubs EZERKALNI” projekts ir procesā

 

Biedrība “Medību klubs EZERKALNI” projekta “Medību kluba biedru šaušanas prasmju pilnveidošana” (Nr. 20-09-AL12-A019.2202-000006) ietvaros ir jau iegādājusies šaušanas stendu ar kustīgo mērķi. Stendam ir speciāli izgatavota vadības pults, ar kuras palīdzību var regulēt skrejošā mērķa padošanas ātrumu (2.5 m/s vai 5.0 m/s). Mērķi var palaist gan no labās, gan no kreisās puses, kā arī to var apstādināt jebkurā vēlamā pozīcijā. Stenda šaušanas aile ir izgaismota, lai to varētu izmantot arī tumšos laika apstākļos. Tagad tikai atliek sagaidīt pneimatisko ieroci un projekts būs veiksmīgi īstenots. Projektu plānots īstenot līdz 2020. gada 31. augustam.

 

Projekts tiek realizēts Ērģemes pag., “Omuļi”. Projekta ietvaros plānots iegādāties vienu šaušanas stendu ar kustīgo mērķi un vienu pneimatisko ieroci, mednieku treniņprocesa vajadzībām. Iegādātais inventārs būs pieejams arī sacensību un treniņu organizēšanai Valkas novada domes šautuvē (varēs izmantot skolnieki, Valsts un pašvaldību policija, robežsardze, zemessardze, mednieki un dažādu sacensību dalībnieki). Ar Valkas novada domes šautuvi ir parakstīts nodomu protokols par sadarbību nākotnē.

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1691,58 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 1522,42 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un Valkas novada dome nodrošinās līdzfinansējumu 169,16 EUR apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

 

Informāciju sagatavoja: medību klubs “Ezerkalni”

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.