18.02.2021
Būvniecības darbi Tālavas ielā 33 ir pabeigti

 

2020. gada 27. jūlijā tika noslēgts līgums ar SIA “Valkas būvnieks” par telpu pārbūvi grupu dzīvokļu pakalpojuma izveidi Tālavas ielā 33, kur nākotnē tiks sniegts jauns sociālais pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, grupu dzīvokļos ir iespējams izmitināt 16 personas. Būvuzraudzību šim objektam veica SIA “Marčuks” un autoruzraudzību veica SIA “REM PRO”.

 

Ēkas būvniecības darbi ir pabeigti, telpas ir aprīkotas ar mēbelēm, mēbeles izgatavoja un uzstādīja SIA “Kore AG”. Nepieciešams saņemt inventarizācijas lietu un tad ēku varēs nodot ekspluatācijā.

 

Ēkā ir izbūvēti 8 dzīvokļi, t.sk. viens dzīvoklis 1. stāvā vienai personai ar kustību traucējumiem. Atlikušajos dzīvokļos plānota vieta divām personām, katrai personai sava istaba, taču virtuve, labierīcības un gaitenis ir kopējs. 1. stāvā atrodas arī personāla telpa, darbinieka atpūtas telpa un virtuve, atpūtas telpa ēkas iemītniekiem, veļas telpa, noliktava un labierīcības. 2. stāvā ir kopīga pasākumu zāle visiem ēkas iemītniekiem un trīs dzīvokļi, 3. stāvā ir četri dzīvokļi.

 

Projekta “Sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā” (Nr. 9.3.1.1/18/I/015) ietvaros šobrīd vēl norit būvniecības darbi pie trešā pakalpojuma izveides - Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums (Cimzes iela 2, Valka). Grupu dzīvokļu pakalpojums (Tālavas iela 33, Valka) un Dienas aprūpes centra pakalpojums (Rūjienas ielas 3E, Valka) jau ir izveidoti.

 

Šī projekta mērķis ir jaunu sociālo pakalpojumu izveide Valkas novadā, attīstot pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā, atbilstoši Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānam. Projekta plānotais īstenošanas laiks ir līdz 2021. gada 31. maijam.

 

Projekts tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 939 532,18 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 916 847,02 EUR, neattiecināmās izmaksas 22 685,16 EUR. 557 575,35 EUR ir ERAF finansējums, 24 598,91 EUR ir valsts budžeta dotācija, un Valkas novada domes līdzfinansējums ir 357 357,92 EUR.

 

Informāciju sagatavoja:

Toms Simtiņš

Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu vadītājs

Mob. tālr.: 25625455

E-pasts: toms.simtins@valka.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.