06.07.2021
Iedzīvotāji tiek aicināti aktīvāk pieslēgties ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Valkā, III kārta” ietvaros

2018. gada 16. novembrī tika pabeigti ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības būvdarbi, kā rezultātā tika izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli vairākās Valkas pilsētas ielās (Ceriņu, Domes bulvārī, Ērģemes, Kūru, Merķeļa, Poruka, Smilšu, Strautu, Zvaigžņu). Kopumā tika izbūvēti kanalizācijas pašteces tīkli 3171m apjomā, spiediena kanalizācijas tīkli 154m apjomā, bet ūdensapgādes tīkli – 3396m apjomā.

 

Tā kā būvniecības darbi ir beigušies, Valkas pilsētas iedzīvotāji tiek aicināti pieslēgties ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

 

Atgādināsim, ka projekta mērķis ir veicināt un attīstīt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Valkas pilsētā, veicot ieguldījumus nozīmīgu ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu izbūvē pilsētā, nodrošinot centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem un komersantiem. Projekts tapis ar Kohēzijas fonda atbalstu un tā kopējās izmaksas sastāda EUR 1 167 065 (bez PVN).

 

Jautājumu gadījumu sazināties ar Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļas vadītāju Daini Lapiņu (26333453).

 

 

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļas

Attīstības un projektu daļas

Projektu vadītāja

Inga Aleksejeva

Mob. Tālr.: 26128051

Tālr.: 64722236

e-pasts: inga.aleksejeva@valka.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.